lørdag, december 30, 2006


Ungdomshuset og Christiania - ja hvorfor ikke, forskellen er umiddelbar svært at spotte. Og det fremgår jo også af Knud Foldschacks interesser – er Christiania og Ungdomshuset lavet af samme stof?
En ting er dog sammenlignelig; begge miljøer repræsenterer kronen på et anarkistisk værk og det er måske denne lighed Ritt Bjerregård har dømt ud fra?
Men Christiania er ikke helt enig – de vil ifølge deres talsmand ikke have noget med Ungdomshuset at gøre. Det er jo til at forstå – fordi der skal muskelkræfter bag en styring af de autonome. Den sammenhæng har Michael Torben Hallundbæk pointeret i sit åbne
brev til Ritt Bjerregård

Ja tak og undskyld
Men det er da glædeligt at se en form for OPP løsning er ved at tage form mellem Faderfonden 69 og Københavns kommune. Det er dog utroligt modigt af Københavns kommune og Ritt Bjerregård at guide en flok fastlåste anarkistiske ekstremister - med holdninger om hvorledes man
nedbryder det kapitalistisk funderet samfund - rundt i København. .
Udefra og alligevel tæt på set – vil det mest oplagte være at de autonome kom med elefant huen i hånden og sagde; ”Ja tak og undskyld fordi vi har været ensporede omkring vores egen fremtid” og henvendte sig til Faderfonden og Kommunen. Ville det ikke være i den solidariske ånd at være samarbejdsvillig og åben over for kritik? Den kant har Jan Andreasen sammendraget i en enkel og utrolig god
Nytårshilsen til Ungdomshuset.

Anarkisme og folkekirken?
Selv om vi bor tæt på kan det alligevel være svært at opfatte hvor tragisk voldeligt det gik for sig d. 16 december. Og den uskyld som flere peger på at Ungdomshuset har – må næsten være en ekstrem socialistisk hjerneblødning. Og her skal man huske på at de autonome anarkistiske formål er at nedbryde kapitalismen som det også er så smukt formuleret i enhedslistens principprogram. Foruden nedbrydelsen af det samfund som vi kender det i dag – sætter ingen der bekender sig til anarkismen noget over det enkelte menneske. Derfor kan det undre nogen hvad Folkekirkens Domprovst Anders Gadegaard laver i denne sammenhæng. Lars Andersen er overrasket og fortørnet over den virkelighed han har oplevet igennem en fælles nabo – læs hans opfordring.

Kom nu Ungdomshuset
Naboerne på Nørrebro håber at de moderate brugere af Ungdomshuset snart får talt de autonome kræfter til besindighed og sammen tager i mod det utrolige gode tilbud fra Faderfonden & Københavns Kommune. Så kan alle - og dermed også medierne koncentrere deres kræfter om andre mere nuancerede og konstruktive tiltag i vores kære sociale og demokratiske og (om man vil det eller ej) kapitalistisk stærke samfund.

Godt demokratisk nytår!

torsdag, december 21, 2006Fond lancerer ny plan for Ungdomshuset
Fonden Jagtvej 69 foreslår, at de unge i Ungdomhuset skal have et nyt hus. Fonden vil gerne betale for købet, men forlanger samtidig, at kommunen skal betale for driften.
http://politiken.dk/indland/article217036.ece

tak for indsatsen og tålmodigheden og støtten!

god jul

onsdag, december 20, 2006

Peter Schlüter besvarer Johnny Beyer og Nørrebro Handelsforening seneste pressemeddelelse med: ”Jeg mener nok stik modsat hvad du har opfattelsen af, at politikerne har prøvet, prøvet og prøvet igennem tyve år - at skabe dialog om en løsning med de unge brugere af Jagtvej 69. Men der er stadig INGEN vilje fra styregruppen i Ungdomshuset.” læs mere De Autonome vil ikke!


Find Adam! Han har udtalt sig til alt og alle, der gider at høre på ham de seneste tre måneder, men ingen har hørt noget fra ham de seneste otte dage. Intet har vi hørt fra ham, efter at hans kammerater hærgede vores kvarter i lørdags. Læs Ole Mikkelsens indlæg om
Adam B. Sætter


Hvem er - og hvor er - Knud Foldschack? Spørger Tobias Larsen. Min undren over Knud Foldschack, som har været fast inventar i nyhedsudsendelser de sidste mange måneder, er taget voldsomt til efter optøjerne lørdag aften. Læs mere
Er Knud Foldschack Messias?

mandag, december 18, 2006


Anders Kristiansen stiller spørgsmålstegn ved tidligere leder af Roskilde Festivalen Leif Skovs integritet: " -Ønsker Leif Skov virkelig at støtte en gruppe mennesker, der kaster brosten efter politiet – hvad hvis lørdagens uroligheder havde kostet menneskeliv?" Læs mere: SF blev voksne - Hvad vil Leif Skov?


Trine Askholm skriver om sin øjenvidne beretning til Ritt Bjerregaard: "Jeg oplevede, at de unge ikke lyttede til politiets anmodning om at trække sig tilbage til Huset, og jeg så, at de unge i vrede og frustration, kastede med skyts mod politiet". Læs mere:
Kære Fru Overborgmester Ritt Bjerregaard


Medierne vandt krigen på Jagtvej - proklamere Ole Mikkelsen. “Det virkede som benzin på en grill om sommeren, og jo mere uroen flammede op, des mere gik medierne i selvsving. Læs mere:
Og vinderen er …


Tobias Larsen citerer - "Vi var har ikke noget at tabe": ”Derfor kan vi ligeså godt smadre så meget som muligt i den mellemliggende periode, udsætte politifolk, naboer og deres børn for livsfare, smadre butiksvinduer hos tilfældige butikker i kvarteret” Læs mere:
I tager frygtelig, frygtelig fejl.

søndag, december 17, 2006

Efter nattens total uacceptable og voldelige adfærd som de autonome, brugerne og deres gæster har udøvet på Nørrebro – trækker Naboerne enhver form for støtte til Ungdomshuset. Læs pressemeddelsen ”Ungdomshuset har mistet støtten fra Naboerne på NørrebroSe flere billeder af de voldelige optøjerLæs: Naboerne kan ikke fortsætte dialogen
Michael Torben Hallundbæk siger ”Af alle tænkelige former for dårligt naboskab er den samfundsindstilling som har muliggjort eftermiddagens begivenheder en af de værste, og aktivister fra Ungdomshuset bærer det fulde ansvar herfor”


Læs: Ungdomshuset har opbrugt min og mine naboers tillid!
Barbara Nobbio siger ” Uanset hvilken sag, de selv og mange andre synes, de har - uanset, hvor uretfærdigt, de unge føler sig behandlet af Kommumen og Faderhuset, så er der absolut INTET, der kan retfærdiggøre den vold og det hærværk, som i dag er foregået i Ungerens navn”


Læs: Hvis jeg smed brosten!
Grace Jacobsen siger: Hvis det nu var mig, der gjorde det samme; Jeg gik nu ud og smed brosten, skrev grafitti på andre folks huse, sked og pissede i gaden og lod hånt om alt. Ja så blev jeg da fængslet. Hvorfor gælder reglerne ikke for disse unge, som jo i øvrigt overhovedet ikke bor eller hører til på Nørrebro.”

fredag, december 15, 2006

Nadia Andresen fortæller om et trist bekendtskab med 3-kløvret fra Enhedslisten. "Jeg vil også gerne sige, at jeg ville stille optil bestyrelsen for naboerne på nørrebro men måtte desværre trække mig, grundet Claus Pedersen kup om at komme med i bestyrelsen" siger Nadia Andreasen.


Ole Mikkelsen er træt af at Nørrebro bliver opsøgt af
linselusene Faderhuset, Ungdomshuset, Moses Hansen og Pia Kjærsgård
"Både Faderhuset og Ungdomshuset kan vel også betragtessom linselus, der higer efter berømmelse og omtale imedierne, og det får de til overflod i øjeblikket" siger Ole Mikkelsen. Læs også "Skurke og helte" fra Ole Mikkelsen


Kristian Brask Thomsen giver sit syn på Ungdomhuset forspildte chance
"I dette tilfælde har man haft oceaner af tid til at organisere, modargumentere og modstride et salg og derved overtagelse af Ungdomshuset, men alt sker nu i 11. time og virker derfor en smule utroværdigt, uagtet om det er ret eller ej." beretter Kristian Brask Thomsen


Signe Kongebro fortæller om
den gode dialog mellem Ungdomshuset og Naboerne på Nørrebro selv om Naboerne siller krav!
"Deres nye forandrede og åbne attitude gør at der er blevet en rigtig god stemning til dem. Deres situation er nu meget vanskelig i og med at en rømning er uundgåelig, og de har intet andet sted at tage hen. Desværre er vores samarbejde kommet 5 år for sent." skriver Signe Kongebro


Michael Torben Hallundbæk skriver om
tolerancen i - og forskellen mellem Naboerne på Nørrebro.
"Naboerne ser helst at den spændte sitaution løses hurtigst muligt, men naboernes individuelle ønsker går i øvrigt i forskellige retninger: Nogle ønsker at Ungdomshuset ophører på Jagtvej 69, medens andre ikke har noget imod eller ligefrem ønsker at det fortsætter på den nuværende adresse." siger Michael Torben Hallundbæk


Anders Kristiansen skriver om
det konstruktive naboskab og den gode tanke!
"Ordet ”Diversiteten” skal pensles ud, så alle på nørrebro, er klar over, at vi er en gruppe personer, der ønsker et bedre naboskab på nørrebro."tirsdag, december 12, 2006


Naboerne på Nørrebro vil ikke have borgerkrig.
Derfor undrer det os, at fonden med Knud Foldschack i spidsen uden videre går ud i Politiken og TV2 nyhederne og opildner en i forvejen tilspidset situation med
"Det er klart, at det ikke kan udelukkes, at det ender med vold" det kan godt være det ikke er ment som en trussel, men tag dig sammen Knud og fokusér på det relevante - brug de 15 millioner på et købe et andet Ungdomshus!

Dialog møde uden dialog
Det er tilsyneladende lykkedes Københavns kommune at tørre konflikten af på Faderhuset med politimester Hanne Beck Hansen som backup. Det er dog stadigvæk os en gåde hvordan det kan lade sig gøre at holde dialogmøder uden af have alle relevante parter med ved bordet. Og hvordan kan den udøvende magt have indflydelse på den lovgivende?!

Voldsvideo fra Ungdomshuset
De autonome fra Ungdomshuset har udsendt et
voldscenarie af en statement video. Det er virkelig skræmmende. Men det er åbenbar god retorik - fordi der er mange der bøjer sig i støvet. Men det er ganske enkelt under lavt målet at lave en video hvori man helliger tidligere sammenstød med politiet og med ekstreme stærke undertoner af JA TIL VOLD under overskriften "det gør ikke noget at bryde loven" - hvad vil i egentligt opnå?

Offentlig-Privat Partnerskab
Det absurde er at alle ovennævnte øjensynligt er sure på hinanden og har forsøgt at finde en fælles fjende i faderhuset. Det er meget muligt at det tilsyneladende er et splittet felt. Men denne sag drejer sig kun om tre parter: Fonden af Jagtvejen 69, Ungdomshuset og Københavns kommune! Og det er netop de tre parter der skal enes. Fordi de har alle det tilfælles at de gerne vil arbejde med, værne om eller være en del af Ungdomskulturen i København anno 2006.

Kom nu Københavns Kommune og Fonden af Jagtvejen 69 - få nu gang i det Offentlige Private Projekt (
OPP).

Drop volden / det virker ikke!
Og så vil vi meget gerne appellere til at Brugerne og andre i Ungdomshuset tager det med sindsro. Ungdomshuset har mange støtter også fra deres naboer, men vi naboer støtter jer kun, når i ikke benytter jer af vold elle truer med vold. M.a.o. vi støtter jer gerne så længe i tager hensyn til os. Vi savner at andre af jeres mere nære venner siger netop det samme - drop volden!

Hvorfor tager Enhedslisten ikke afstand fra vold
Vi ved at I har store politiske støtter i Enhedslisten - og vi kan ikke forstå at Enhedslisten endnu ikke er gået frem og klart formuleret at I ikke skal benytte jer af vold. Når Enhedslisten ikke klart og tydeligt har sagt at I ikke skal samle kasteskyts som flasker og sten på taget af Jagtvejen 69 – tolker mange det hurtigt som om at Enhedslisten stiltiende bekender sig til vold. Men kan det passe at Enhedslisten synes det er OK at bruge vold når det drejer som om at bevarer Ungdomshuset på de unges hænder?

Så budskabet er simpelt - Fonden Jagtvejen 69 brug jeres penge på et nyt hus og samarbejd med Københavns Kommune. Københavns Kommune spred jeres arme - byd fonden velkommen ind i varmen til et joint venture af et OPP samarbejde. De skyder trods alt 12-14 mio. i projektet. Brugerne af Ungdomshuset skal åbne øjnene og se de nye muligheder i denne håndsrækning fra jeres nye venner og fremtidige samarbejdspartnere.

Borgerrepræsentationen på bloggen
Jan Andreasen borgerrepræsentant fra Socialdemokratiet er inde med et nyt indlæg under overskriften "
UNGDOMSHUSETS FORVANDLING" som den 3. borgerrepræsentant efter Peter Schlüter (C) og Lars Rasmussen (S) på bloggen Politik & Ungdomshuset. Vi glæder os til flere indlæg fra BR.

Ungdomshuset har på deres egen naboblog opdateret de næste
4 dages program - vi håber selvfølgelig at det kommer til at forløbe festligt og fredeligt med respekt for jer selv og jeres omgivelser.

/Tilbage til Naboerne på Nørrebro

onsdag, december 06, 2006

Dialogmøde mellem Politiet, Ungdomshuset og Overborgmesteren – eller bare en dårlig vittighed?

Jeg har vanskeligt ved at forstå, hvorfor man kalder mødet i går 5. december mellem Københavns Politi, Ungdomshusets repræsentanter, og Ritt Bjerregaard et dialogmøde !. Hvis ikke sagen er så alvorlig, som det ganske rigtigt påpeges, så synes jeg mødets udfald er til at dø af grin over!

Nyhedsmedier har refereret, at det man i går på mødet er blevet ”enige om”, udelukkende er endnu engang at presse Faderhuset til at sælge? Så vidt jeg er orienteret byder Fonden ind med et nyt tilbud udelukkende på Jagtvej 69 for 3. gang. Der er ikke tale om, at Fonden som en alternativ løsning også vil byde på andre og nye lokationer til de unge. Hvis jeg er misinformeret, så ret mig endelig; Jeg vil virkelig i dette tilfælde være glad for at have misforstået situationen;

Men lad os antage, at det forholder sig, som ovenfor beskrevet, så synes jeg ærligt talt, det er tankevækkende, at man sætter sig i en rundkreds og holder et dialogmøde, hvor man beslutter at sende den varme kartoffel direkte videre til en helt 4. part, som ikke deltog på dette såkaldte dialogmøde !
Er det på et dialogmøde ikke meningen, at de tilstedeværende parter nærmer sig hinanden og hver især giver sig på nogle punkter og lover at opfylde dem fremover?

Med mindre jeg misser nogle mellemregninger, så har mødet åbenbart følgende udfald: Hverken Københavns Politi, U-Huset, eller Ritt Bjerregaard har på mødet rykket sig en millimeter fra deres udgangspunkt inden mødet – derimod har de haft en “dialog” om at tage fat i en gammel traver om for 3. gang at presse Faderhuset til at sælge; Hvis det er dette, der er sket, så synes jeg da, det er billigt sluppet – og misbrug af ordet dialog; Jeg mener, helt ærligt, ingen af parterne afgiver noget, eller kan holdes op på noget, som de har lovet på det her møde; Ansvaret er skudt videre til Faderhuset – igen. Det virker, som om alle nu er villige til at antage, at Faderhuset er ansvarlig for noget som helst i denne fadæse af en konflikt, blot fordi de har købt et hus, der var til salg?

Kan ingen virkelig se det absurde og principielt forkerte i udfaldet af det her møde? Er det lykkedes for Ungdomshuset at få hele byen til at danse efter deres forkælede og kompromisløse pibe?


Har Ritt Bjerregaard og Politiet hjemmel til at udskyde eksekveringen af Fogedrettens dom på ubestemt tid?

Jeg er vantro!

Barbara Nobbio, Nørrebro

tirsdag, december 05, 2006

Så kom Fonden på banen igen – det var godt at se at de har tænkt sig at stå ved hvad de tidligere har lovet.

Det glæder med garanti mange brugere og gæster til Ungdomshuset men også rigtigt mange naboer er glade for at fonden nu tager et fornyet tilløb til at købe et nyt – eller købe det gamle Ungdomshus tilbage. Uanset om det bliver Jagtevejen 69 eller et andet hus – så vil vi som naboer støtte op omkring initiativet.

Vi har tidligere udfærdiget en række krav og forventninger til denne konstellation. Læs her om
Naboerne på Nørrebro krav og forventninger til fremtidigt drift af Ungdomshuset jagtvejen 69 vores forventninger er selvfølge at disse ønkser og krav, som er udfærdiget på baggrund af omkring de 100 husstande som er tilmeldt netværket Naboerne på Nørrebro, bliver tilgode set bedst muligt.

Selvom det ser ud som om Københavns Kommune med vores kære Ritt Bjerregaard i spidsen er ved at tage et udenoms drejning hvad angår ansvar – så må det næsten være et mediestunt. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at tørre problemet eller udfordringer af på en privatejet fond og Ungdomshuset selv – Københavns Kommune bliver nødt til at aktivt at gå ind i den tilsyneladende nye konstellation med et køb af et nyt Ungdomshuset eller et tilbage køb af det nuværende Ungdomshuset på Jagtvejen 69.

Vi anbefaler stærkt som vi også
tidligere har gjort at Fonden jagtvejen 69 og Københavnskommune laver et joint venture. Det er for vores vedkommende som naboer, eller for de der måtte være kommende naboer, den umiddelbare bedste løsning. Løsningerne går også under et bedre kendt navn OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab)

Ungdomshuset har inviteret alle os naboer på Nørrebro til Åbent hus lørdag d. 9 dec. Fra 11-15 hvor, der som de selv formulere det: ” Der vil være kage og kaffe, børnehjørne, infobod om ungdomshuset og der vil være mulighed for at 'låne en aktivist', som man kan stille alle sine spørgsmål om ungdomshuset til og få stillet sin nysgerrighed.”

Vi har åbnet en blog for Ungdomshuset så alle med tilknytning til Ungdomshuset kan komme til orde her på Nabobloggen. Her kan du også se det fulde program
Ungdomshuset Åben hus arrangement

Vi håber selvfølgelig at Ungdomshuset og deres gæster udviser respekt for naboerne til Ungdomshuset på samme måde som de vil gøre overfor alle andre mennesker.


søndag, december 03, 2006


Ritt Bjerregaard er som den sidste politiker en del af vores hovedblog - nu har politikerne fået deres egen blog. Her kan de frit indrykke indlæg i debatten om Ungdomshusets skæbne. Peter Schlüter lægger ud det absolutte længste indlæg vi har haft på bloggen - han kommer vidt omkring fra fortid til nutid til en mulig fremtid. Et indlæg der med garanti vil skabe debat. Læs indlægget "
For vi er en del af jer selv"

Og ellers kan vi anbefale den dybdegående artikel i Magasinet Søndag under overskriften "Rødderne fra Ungdomshuset"

I Torsdags d. 30 Nov. blev vi interviewet af TV2 Nyhederne og sendt i kl. 19.00. Se Signe Kongebro og Christian Bondorff - hvor Naboerne på Nørrebro tilsyneladende for en række løfter af Chefkriminalinspektør Per Larsen. Et ganske udmærket klip der sætter problematikken vedr. den kommende rydning på dagsordnen. Se:
Rømning udsat

(hvis du ikke har et brugernavn + password til TVSputnik så benyt nedenstående. Sputnik er desværre noget ustabilt hø - så hav tålmodighed)
brugernavn: naboerne_norrebro
password: norrebro

fredag, december 01, 2006

Tænk jer om Ungdomshuset! – Kom nu Fonden Jagtvejen 69! – På banen igen Københavns Kommune!

Fonden Jagtvejen 69 som tidligere har givet bud på Ungdomshuset bør bruge deres 8-10 mio til et nyt Ungdomshus. Københavns kommune bør gå tilbage ind i sagen og sammen med Fonden Jagtvejen 69 lave et joint venture hvor de hver i sær benytter hver deres egenart og styrker til sammen at lave nogle nye rammer for brugerne af Ungdomshuset.

De ”autonome”
De ”Autonome” bedre kendt som brugerne og gæsterne til Ungdomshuset bør tænke sig om en ekstra gang før de handler med, hvad de kalder ”vold mod vold”. Hvis Ungdomshuset bruger vold mod politiet (hvis det kommer til en konfrontation) mister de den sidste støtte de måtte have, lige fra almindelige danskere, til Naboerne på Nørrebro og de politikere som endnu støtter dem.


Grib chancen
Borgerrepræsentationen har netop åbnet op for en ny mulighed om at kigge på et alternativt sted til brugerne af Ungdomshuset. Den chance bør Ungdomshuset gribe. De har muligheden for at gå direkte fra Ungdomshuset ind i en ny type Ungdomskulturhus sikkert med alternativ scene og det hele. Hvis de gør det, har de alle muligheder for at præge dette nye hus i den retningen, som de opfatter for et nyt og moderne fristed.

Den nye alternative Ungdomskultur anno 2006
De brugere og gæster til Ungdomshuset som nu er tilknyttet, har en unik chance for at for at lukke og slukke for det gamle Ungdomshus og sikre den kollektive hukommelse, om det originale 80’er Ungdomshus med veganer folkekøkken, alternativ scene m.v.
En hukommelse som vi alle bærer med os.

Derfor, I respekt for deres forgængere, bør de nuværende brugere af Ungdomshuset lave en genial og intelligent gennemtænkt politisk manifestation som både tilgodeser det historiske Ungdomshus og antivolden. Brugerne af Ungdomshuset vil derfor blive husket – som de der bragte det alterantive miljø up-to-date og fremstå som iværksættere af den ”Nye Alternative Ungdomskultur anno 2007

Kom nu Ungdomshuset – I kan jo godt!
Tilbage til Naboerne på Nørrebro

søndag, november 26, 2006

Kære Naboer på Nørrebro
Til jeres orientering kan jeg oplyse, at Københavns Kommune naturligvis respekterer lovgivningen samt domstolenes afgørelser.

Efter den seneste melding i sagen har Faderhuset tilkendegivet, at de ikke ønsker at sælge Ungdomshuset til den nyetablerede fond.
Jeg håber, at fonden nu vil afsøge mulighederne for, at aktiviteterne omkring Ungdomshuset kan blive videreført andetsteds.

Jeg håber, der kan findes en løsning, som alle parter kan leve med.

Med venlig hilsen
Ritt BjerregaardAng. 14/12 synes jeg ikke, vi bare skal forholde os passive; en kollektivt udtrykt bekymring for, at vort kvarter skal blive en "krigszone", og en appél til Ungdomshusets brugere om at afstå fra vold kunne være en god idé, f.eks. som pressemeddelelse.

Ang. evt. forespørgsel til politiet finder jeg , det bedste vil være at lade det passe sit arbejde, her er jeg uenig med Tobias. Noget forslag fra handelsforeningen om at udsætte en rydning har jeg ikke hørt om ellers og finder ligesom Margit, Peter & Tobias ideen hen i vejret; handelsforeningen er vel bekymret for sin julehandel, efter nytår vil den være bekymret for sit januarudsalg og så fremdeles.

At trække sagen i langdrag vil blot vise, at trusler om vold & ballade betaler sig, hvis bare man er mange nok - nu må det statueres, at der er lov & ret i landet!

Ang. at "lægge pres på fonden" er jeg enig med Peter og uenig med Ole & Ole; det kan ikke være Naboernes opgave at prøve at puste liv i diverse kuldsejlede redningsforsøg for Ungdomshuset, så meget mindre som brugerne selv har sagt nej til en sådan løsning, der vel også bare ville være at eksportere problemet med alle de gener, vi selv lider under, til et andet sted i byen.

Så hvad "løsning", der kan findes for de autonome, faste brugere m.v. er svært at se på dette tidspunkt, de har ikke selv gjort det lettere med deres stejle holdning, voldsomme trusler m.m.
Så mange blev ordene for denne gang

kammeratlige hilsener
Lars Andersen

torsdag, november 23, 2006

Så gik der en måned uden aktivitet på bloggen. Men dermed ikke sagt vi har stået stille tværtimod – nu skal vi kigge fremad og vi skal forsøge at finde fælles fodslag mod hvad vi kan gøre for at mildne omstændighederne ved en evt. kommende rydning af Ungdomshuset d. 14. December.

Vedr. vores stiftende generalforsamling skal vi finde ud af hvorvidt stiftelsen er juridisk korrekt da 3 bestyrelsesmedlemmer inkl. Formanden og næstformanden er gået og referatet øjensynligt ikke er blevet fremsendt. Indtil da og forhåbentligt lang tid frem endnu er vi tilstede her på bloggen. Igennem den kommende periode vil der komme flere redaktører på bloggen så vi virkelige kan få drøftet hvilke forholdsregler vi som naboer skal tage optil den 14 december.

Derud over skal debattere vi på hvordan vi bedste muligt for lagt pres på fonden om at bruge deres penge på et nyt og måske bedre hus til brugerne af Ungdomshuset. Hvilket måske vil gøre rømningen lidt lettere og på den måde ikke skade vores nabolag og naboskab. Vi må i dialog med politiet omkring hvilke forholdsregler de sætter op og som vi bør følge.

Vi som naboer bør forsøge at tale Brugerne af Ungdomshuset til fornuft – så de ikke ødelægger den sidste spinkle chance de har for at få forhandlet et nyt og måske bedre hus på plads. En chance som de givet vis vil forringe hvis de vælger at ”besvare vold med vold” som de kalder det. Altså de meget unge teenagere som udgør største delen af brugerene i Ungdomshuset bør tænke sig om en ekstra gang før de vælger at bruge vold mod ”tjenestemandi funktion” Samtidigt håber vi at ”tjenesteamdn i funktion” tænker på at størstedelen af de brugere vi kender til kun er teeagere i trods.

De ”troble makers of the world” som Ungdomshuset åbenbart har inviteret – var ikke et specielt smart træk. Ungdomshuset har hele tiden sagt ”vi kan og vi vil ikke tage ansvar”. Dén der har hægt længst i luften har været ”vi vil ikke tage ansvar” – Men hvis ”troblemakers of the world” kommer og de andre faste ”gæster?” vil vi nok mere ser at de unge teenagere brugere bekende sig til ”vi kan ikke tage ansvar” udelukkende fordi de for er for små og ressource svage i forhold til det ubekendte ros som de ubelejligt og uhensigtsmæssigt har fået inviteret.

Derfor kære faste brugere af ungdomshuset tænk jer om en ekstra gang før I selv ender mellem en ”skindhead-autonom-fodboldfan-nazist-fra-det-ægte-helvede” og en kampklædt politimand på arbejde.

Det som I burde gøre og som I vil vinde langt mere sympati på, er at benytte jer af en intelligent og bæredygtigt aktion.
En aktion hvor i manifestere jer selv og jeres holdninger. Et manifest hvor i positionere jeres politiske og kulturelle ståsted på en sådan måde at i vinder sympati for alle der kigger på jer. Det vil gøre at i markere jer ind i vores kollektive hukommelse på en positiv facon. Med andre ord I har alle chancer for at skrive historiebøgerne på den fede måde!

/Martin Stahl(nedenfor kan der læses om den stadigvæk versende konflikt vedr. den stiftende general forsamling - en konflik som vi inden længe uden tvivil vil få styr på. Derud over en masse konstruktive forslag til hvad vi skal gøre nu og frem mod d. 14 dec. Kommentér gerne! )
Jeg bakker 100% op om Martin og Christians beslutning om at trække sig , det vil aldrig blive en konstruktiv bestyrelse med Claus Pedersen, da han jo tydeligvis har en helt anden dagsorden..

Jeg var selv tilstede til generalforsamlingen og var meget forundret over Claus Pedersens tilstedeværelse, ikke på grund af, at han er medlem af enhedslisten, men hans tætte kontakt til ungdomshuset, som han ønsker bevaret, men nu er det altså sådan, at vi har et retssystem, som har fastslået at huset tilhøre faderhuset.

Derfor mener jeg ikke, at det er Naboernes opgave overhovedet, at diskutere hvem huset tilhører. Vores fokus i NABOERNE er nu, at få det hele afviklet uden vold og uden at få hele vores kvarter smadret af voldpsykopater fra udlandet.

Jeg synes, at vi skal rette henvendelse til politiet om at få stoppet ” voldspsykopaterne” ved grænsen.

Vi kan da godt endnu engang henvende os til brugerne i huset, men helt ærlig, har de ikke udtrykt at de ikke kan tage ansvar for noget og ikke ønsker en konstruktiv dialog.

Jeg mener, at det er en rigtig dårlig ide, at støtte handelsforeningen i at få rydningen udskudt til efter nytår, det giver ikke nogen mening.

Margit Jagtvej 59
Kære Martin,

Jeg er ikke sikker på, at I har truffet den rigtige beslutning ved at trække jer. I har etableret et forum, hvor naboernes interesser kan komme til udtryk i forhold til ungdomshusets eventuelle videre drift, og det fortjener i megen ros for.

Her er det i mine øjne et nødvendigt skridt at formalisere tiltaget, hvad der også skete med den stiftende generalforsamling. Her er der så sket det uheldige, at en person - Claus Petersen - hvis holdninger strider imod hele ideen med Naboerne på Nørrebro, er blevet valgt til bestyrelsen. Det er for så vidt ikke Nabogruppens fejl, men snarere Claus Petersens.

Almindeligt velovervejede mennesker melder sig ikke ind i en interessegruppe, hvis interesser man ikke deler (DF modtager nok snart en forespørgsel). Naboernes udgangspunkt er demokratisk dialog, og demokratisk dialog omfatter ikke vold, når flertallet har andre ønsker end én selv.Jeg mener, at den rette vej frem er at forsøge at få Claus Petersen ekskluderet, men jeg ved ikke om vedtægterne levner hjemmel for det.Uanset hvilken vej I vælger, skal der dog ikke herske tvivl om, at jeg følger efter.

Med hensyn til diskussionspunkterne: a. Jeg synes ikke, vi bør forholde os passive.

b.-c. Jeg nærer større tiltro end ungdomshusets brugere til politiets evne til at håndtere konflikten på en optimal måde. Jeg synes, vi bør give politiet fred til at finde den optimale løsning. Om en minimering af urolighederne kræver forebyggende anholdelser eller en udskydelse af projektet til efter jul, besidder politiet nok større viden om.

d. Jeg synes, det vil være en god idé med kontakt til fonden, om end jeg ikke har megen idé om, hvad 8-10 mio. kan købe. Det er desværre nok ikke så meget med dagens ejendomspriser. I særdeleshed synes jeg, at vi med vores erfaringer bør understrege vigtigheden af, at der bliver taget ansvar for et nyt hus. Det nuværende ungdomshus er en ruin i dag, og respekten for det omgivende miljø har til tider kunnet ligge på et meget lille sted. Fonden bør altså indse deres langsigtede forpligtelser ved eventuelt at stille et nyt hus til rådighed for ungdomshusets brugere.

e. Hvis vi har en stemme hos ungdomshusets brugere, synes jeg, vi skal bruge den. Hvis vi bare kan få én eller to personer overbevist om det uheldige ved en voldelig konfrontation, har vi bidraget til at mindske urolighederne og sandsynligheden for at nogen kommer til skade.

Med venlig hilsen
Ole Højlund
Trist at høre at en enkelt person tilsyneladendespolerer det gode arbejde. Jeg undrede mig da ogsåganske meget over, hvad han i det hele taget lavedetil den stiftende generalforsamling. Det virkede somom han var gået forkert.

Med hensyn til handling går jeg stærkt ind forforslaget om at presse fonden, som jo efter egetudsagn har ni millioner kroner. Fonden bør købe etandet hus, som rent faktisk er til salg, og stille dettil rådighed for brugerne.Jeg synes faktisk det er lidt pinligt, at de ungesiger nej tak til ni millioner kroner, som fondentilsyneladende har skrabet sammen.

/Ole Mikkelsen
Hej med jer
Vedr. de forebyggende anholdelse tror jeg vi skal lade politiet om det. På samme vis syntes jeg, at handelsstandsforenings holdning om at udsætte en evt. konfrontation er meningsløs, det vil blot give brugerne en opfattelse af at trusler om vold og hærværk virker. samtidig har hele retssystemet givet faderhuset ordet på, at huset er deres, det bliver vi som en fornuftig forening nød til at respektere.

Jeg syntes vi for kvarterets skyld skal hjælpe politiet i deres arbejde, således konfrontationen bliver så kort som muligt, og så få betjente og andre borgere kommer til skade, ligesom vi også kan begrænse de matriale skader i kvarteret. Derfor syntes jeg vi som gode Nørrebroere skal bruge vores øjne og ører og rapportere evt. mistænkelig adfærd i og omkring huset til politiet. De vil i så tilfælde kunne forberede sig eller evt. gribe ind inden skaden bliver for stor.
Jeg tror vi vil give både brugerne af ungdomshuset og fonden uberettiget meget taletid i pressen såfremt vi opfordrer dem til noget som helst.


Venlig hilsen
Peter Krüger
Kære Martin.

Igen godt tænkt at indsamle input. I gør det i det hele taget rigtig godt. Her mine tanker:

Grundlæggende har jeg det ekstremt svært med at acceptere, at et forsvar af et hus mod politiet kan finde sted i en retsstat. Det vil være en total fiasko for retssamfundet hvis den 14. december ikke fører til, at huset bliver ryddet. Jeg mener at politiet må tage alle forhåndenværende midler i brug. Om forebyggende anholdelser ved grænsen er mulige tvivler jeg nu på. Men det er værd at prøve at opfordre til. Om ikke andet for at sende signalet: naboerne frygter, at deres kvarter bliver totalsmadret og omdannet til ragnarok, hvis europas vildeste og mest hensynsløse ballademagere skulle vælge at troppe op. Der skrides jo også ind overfor hooligans.

Jeg er af den opfattelse, at alle naboer skal skrive under – med personlig underskrift – på et brev med en opfordring til Ungdomshuset om at frastå fra vold, og gøre 14. december til en helt fredelig dag evt. med politiske happenings eller lignende. Gerne med henvisning til, at vi meget gerne vil kunne bringe vores børn sikkert i børnehave uden at risikere at få en brosten i hovedet. Så mange underskrifter som overhovedet muligt. Hvis de så alligevel vælger at overhøre en sådan klar opfordring fra deres lokalsamfund og griber til vold, så vil det samtidig vise, at de skider på, hvad alle deres naboer inderligt ønsker. Det vil blot vække den offentlige harme yderligere. (mon ikke, at selv dem, som er for Ungdomshusets bevarelse kan skrive under på, at vold ikke er sagen?).

Mht. handelsforeningen så absolut nej. Vi skal ikke lave en ”deal” om, at det er lettere efter nytår. Det repræsenterer en total glidebane, hvis ikke lov skal følges. Hvis Handelsforeningen er bange for deres julehandel, så må de også blot endnu mere ivrigt støtte op om – og opfordre Ungdomshuset til at lade tingene foregå fredeligt.

Jeg synes ikke, at vi skal blande os i, hvad fonden gør. For det er jo os som naboer uvedkommende. Det bliver blot svært at bevæge sig ud i at finde fælles fodslag på et så politisk emne. Og det er ikke klogt at lade netværket mene noget om Ungdomshusets skæbne. Uanset hvad vi siger, så mener jeg nærmest at det svækker netværket. Derfor er det klogest at holde sig til, at det vi er optaget af og engagerede i er naboskabet med hvem der måtte bebo det hus. Jeg synes ikke, at vi skal stikke halen mellem benene og drage til jylland. Vi er nødt til at signalere, at vi må tro på, at Ungdomshuset ikke er så ligeglade med deres lokalsamfund, at de virkelig har tænkt sig at smadre alting.

Det er også vigtigt, at vi stiller os til rådighed på selve dagen til interviews, og nærmest står med ungerne ude på gaden, men forhindres i at komme til institution/arbejde pga. ungdomshusets fremfærd.


Lad os sammen krydse fingre for, at vi står det igennem.
De bedste hilsener,

Tobias

Kære alle aktive naboer og andre interesserede i Nørrebro.

Der har været en del hurlumhej hvor diverse partisoldater har forsøgt at spolere vores fælles indsat om et bedre og samlet nabolag og en større og styrket diversitet. En indsats hvor vi alle er blevet enige om at stille krav til ungdomshuset. Den stiftende generalforsamling blev desværre inficeret af en tilhænger af vold. Derfor vælger vi Christian Bondorff og Martin Stahl at gå tilbage til vores hidtidige arbejdsmetode hvor vi forsøger at repræsentere jer alle så godt vi kan igennem vores arbejde i denne netværks konstellation.

Derfor kom med jeres input.

Hvordan skal vi forholde os til d. 14 december?
- Skal vi være passive og fortrænge til sommerhuset i Jylland?
- Skal vi rette forespørgsel til politiet vedr. forebyggende anholdelser ved grænsen?
- Skal vi støtte handelsforeningen om at udsætte konfrontationen mellem politiet og ungdomshuset til efter nytår?
- Skal vi sætte mere pres på fonden om at købe brugeren af ungdomshuset et nyt hus ( de har trods alt 8-10 mio.)
- Skal vi opfordrer brugerne af ungdomshuset og deres gæster til at finde en velovervejet og bæredygtigt løsning i stedet for konfrontation?

Giv dit input og husk at melde aktivt fra denne malingsliste hvis du ikke ønsker at være med i netværket "Naboerne på Nørrebro"

Martin Stahl

Arbejdet hos "Naboerne på Nørrebro" har i den seneste tid været fraværende. Det skyldes primært at vi ved den stiftende generalforsamling for foreningen "naboerne på nørrebro" fandt ud af at Claus Pedersen går ind for vold og er aktivt i miljøet omkring Ungdomshuset.

Derudover synes vi det ville være på sin plads at bekende sin politiske kulør som alle andre Borgerrepræsentanter og folketingskandidater har gjort. Claus Pedersen har ikke på noget tidspunkt fortalt at han er aktivt medlem af Enhedslisten. Det sammenlagt med at Claus Pedersen bekender sig til vold (se TV2 Lorry her: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=264739&r=5 ) - gør at vi undertegnet formand og næstformand Christian Bondorff, samt bestyrelsesmedlem (se tidligere udsendte mail) Lars Andersen fra den nyoprettede forening ”naboerne på nørrebro” trækker sig ud af bestyrelsen og foreningen.

Undertegnet Martin Stahl og Christian Bondorff går dermed tilbage til det originale græsrodsarbejde i netværksgruppen "Naboerne på Nørrebro" og forsætter vores virke som hidtil gjort.


/Martin Stahl & Christian Bondorff
Kære kammerater, Martin, Chr., Nadja m.fl.

30/10 var jeg til stiftende GF i Nabogruppen. Det var glædeligt med så mange fremmødte , der ville være med til at give denne "græsrodsbevægelse" et vedtægtsmæssigt grundlag. Ved 22 tiden så jeg mig nødsaget til at gå (forkølelse, skulle meget tidligt op næste morgen), skønt vi var midt i valg til bestyrelsen, og bølgerne gik højt.

Nu små 3 uger efter ved jeg stadig ikke, hvad generalforsamlingen mundede ud i, herunder om jeg selv blev valgt el. ej. Jeg er gået ud fra, at "Naboerenes" aktivitet nok bare har været lidt på vågeblus, nu mens vi alle venter og ser, om vi virkelig skulle være så heldige, at det snart er slut med "Ungdomshuset" - så er der jo ingen at stille krav til. (Min egne forventning er nu, at trods 3 klokkeklare domstolsafgørelser, og skønt alle legale muligheder for at redde BZ-fæstningen synes udtømte, skal den med typisk dansk konfliktskyhed såmænd nok komme til at bestå også efter 14/12)

Men gennem et læserbrev i lokalavisen fra Claus Pedersen (CP) bliver jeg i går så bekendt med, at der åbenbart er valgt en bestyrelse, og at han sidder i den. Ja efter de sidste dages mails at dømme kan det næsten se ud som om, han er den mest udfarende kraft i "Naboerne"! Jeg er helt enig i Michael Halundbæks indsigelse, selv om det omtalte læserbrev ikke er direkte løgnagtigt, så er det klart tendentiøst.

For mit eget vedkommende må jeg sige, at hvis jeg blev valgt til bestyrelsen 30/10, ser jeg mig nu nødsaget til at træde ud. Jeg synes stadig, "Naboerne" er et fremragende initiativ, der for engangs skyld har sat vores, lokalbefolkningen på Nørrebros interesser på dagsordenen og ikke bare et sammenrend af autonome & punkeres, og som jeg sagde på GF, finder jeg, at det er en klog nok taktik at spille ud med konkrete krav & ønske om dialog fremfor bare at kræve bulen lukket, og derved formodentlig sætte sig uden for indflydelse.

I denne sammenhæng er det også fint nok for mig med en bestyrelse hvor nogle, som jeg selv, grundlæggende er "anti", mens andre grundlæggende er mere "pro" "Ungdomshuset". Men at sidde i bestyrelse med CP giver ingen mening for mig en - agent for Enhedslisten, der jo gennem alle årene ukritisk har optrådt som Ungdomshusets "godfather", og som har den "private" holdning, at det er helt OK at forberede væbnet kamp mod landets lovlige myndigheder ,og ikke noget, vi som Naboer skal blande os i! ! Det er ikke holdningsmæssig diversitet & bredde i bestyrelsen, men indre splittelse, der ikke kan føre til andet end ydre handlingslammelse! På spørgsmålet om, hvorfor han ikke sidder i "fanklubben" Borgergruppen, kunne svaret se ud til at være, at hans opgave i Naboerne på Nørrebro er at være trojansk hest!

Hårde ord i november, måske, CP har ret til sin politiske holdning, men det her kan jeg ikke lægge navn til. Skønt nu ganske desorienteret over hvad, der egentlig foregår i Naboerne, ville det være rart fortsat at høre fra Jer, der som jeg er imod vold. Og også engang at se et generalforsamlingsreferat.

Mange hilsener
Lars Andersen
Hej bestyrelse

Jeg er helt enig med Michael, det var ikke det vi diskuteret på vores generalforsamling, jeg mener at man snart må holde Claus Pedersen i kort snoreller smide ham ud af bestyrelsen, efter som han har meget svært ved at være neutral og tale vores fælles holdning, det har vi jo set før.

Jeg mener også at man må få Claus til at stå frem med en tilståelse om han fortsat er for vold ved en rydning af ungdomshuset. Jeg er meget i tvivl om han er på den rette plads, efter som han gør hvad det passer ham. og kun varetager sine egne interesser.

MVH Nadia Andresen
Kære naboer

Jeg var desværre ikke tilstede på generalforsamlingen og har derfor ikke hørt meningsudvekslingen.

Jeg blev ligesom Michael Hallundbæk også meget overrasket over udmeldingen i Lokal-Avisen, da jeg ikke mener, at Nørrebro pr. definition skal huse alle sociale eksperimenter i København. Jeg skal understrege, at jeg intet har imod at der er svage og anderledes mennesker i bydelen, men blot er af den overbevisning at Nørrebro med vores beboer sammensætning naturligt har mange forskellige typer.

Derfor skal der efter min mening ikke bevidst oprettes steder på Nørrebro som man ved tiltrækker flere skæve typer fra hele landet. Jeg syntes at vi har vores egne store sociale og integrations opgaver at slås med i forvejen.

Venlig hilsen
Peter Krüger
Kære Naboer

I Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest onsdag den 15. november 2006 kan man læse at Naboerne på Nørrebro "ikke ønsker at nedlægge Ungdomshuset". Afsenderen er Claus Pedersen, som er medlem af foreningens bestyrelse.

Jeg var selv til stede på den stiftende generalforsamling, og jeg synes ikke Claus Pedersens gengivelse er dækkende. På mødet kom forskellige holdninger til Ungdomshuset til udtryk.

Nogle ser helst at Ungdomshuset ophører på adressen Jagtvej 69, andre ser gerne at det fortsætter. Foreningens formålsparagraf omhandler imidlertid ikke naboernes holdning til om Ungdomshuset skal lukke eller ej (og foreningen har da næppe heller nogen indflydelse på afgørelsen af dette spørgsmål).

Foreningens formålsparagraf tager alene sigte på at sikre at en evt. fremtidig drift af Ungdomshuset ikke er til gene for det omgivende lokalsamfund. Jeg synes at denne kendsgerning bør præciseres af foreningens officielle talsmand (såfremt en sådan findes).

Michael Torben HallundbækTilbage til Naboerne på Nørrebro

tirsdag, oktober 24, 2006

Jan Andreasen (BR-S) er langt om længe klar med sit indlæg til bloggen. Tak for det. Læs, kommentér, debattér - se nedenfor

Vi vil bruge de næste par dage til at få vores endelige krav klar. Derfor hvis du er ny tilkommende, af de nu over 90 tilmeldte, og har noget på hjertet så skynd dig at sende det til os - vi vil have kravene klar til på fredag d. 27 Okt. hvor vi bl.a. vil holde pressemøde med Borgerrepræsentationen.
Der skal være plads til os alle!

Det er Naboerne på Nørrebros enkle budskab. Hvor er det dog befriende, at der endelig er nogen der står frem og siger det til Ungdomshuset - af alle.


Ungdomshuset er ikke alene i verden.

Vi er faktisk også en verden udenfor, som har krav på at man tager hensyn til os. Ligesom at vi tager hensyn til jer. Det er Ungdomshusets egentlige problem.

Det er med andre ord på tide at Ungdomshuset kommer ud af puberteten - og demonstrerer at man mener noget med alle de fine ord man bruger som; tolerance, respekt, mangfoldighed! Hvor er jeres tolerance og respekt for os andre? Såfremt fonden overtager Ungdomshuset - hvad vi ikke ved noget om endnu - ser jeg ingen anden vej, end at Ungdomshuset må indgå en række aftale med os der bor i kvarteret.

Vi skal være repræsenteret i fondsbestyrelsen. Og Ungdomshuset skal overholde de aftaler vi indgår! Overtager fonden ikke Ungdomshuset Jagtvej 69, må vi håbe at fonden sammen med Ungdomshuset kan etablere sig et andet sted i København.

Jan Andreasen (BR-S), Socialdemokrat i Borgerrepræsentationen.Da der er opstået en del forvirring omkring hvem der er talsmænd for nabonetværket "Naboerne på Nørrebro" skal det gøres klart at talsmændene er: Christian Bondorff og Signe Kongebro.

Begge kan træffes på mailen:
naboerne.norrebro@gmail.com som er vores officielle mail adresse!

Alle der er deltagende i "Naboerne på Nørrebro" kan frit udtale sig og bekende deres tilhørs forhold til netværket. Lad tonen forblive sober!

På vegne af 85 aktive Naboer til Ungdomshuset på Nørrebro fordelt på følgende gader:


- Nørrebrogade
- Jagtvej
- Søllerrødgade
- Julius Bloms Gade
- Husumgade
- Bjelkes Alle
- Gormsgade
- Jægerborggade
- Heinesgade
- Holtegade
- m.fl

og med venlig hilsen

Martin Stahl
Initiativtager til nabonetværket "Naboerne på Nørrebro"
mandag, oktober 23, 2006

Søndag aften var vi i Søndagsmagasinet på DR1 under overskriften "Ungdomshus klar til kamp". Et indslag der giver et godt og nuanceret billede af Ungdomshuset selv og deres relation til omverdenen herunder også os som naboer. I aften kl. 19.30 er der et nyt indslag på TV2 Lorry hvor vores talsmand Christian Bondorff udtaler sig.

Til sidst kan vi endelig glæde sig over at Lars Rasmussen (S) fra Borgerrepræsentationen er kommet med et fyldigt indlæg samt støtte til ”Naboerne på Nørrebro” Hans indlæg ligger i god tråd med den holdning der afspejles af flertallet af de nu 90 tilmeldte naboer. Alle er velkomne til at kommenter på hans indlæg.

I håb om en fair og god tone i debatten omkring diversiteten på Nørrebro!


Til Naboerne
Af: Lars Rasmussen, medlem af borgerrepræsentationen for socialdemokraterne

Ligesom jer, er jeg selv nabo til Ungdomshuset, og har været det stort set hele mit liv. Jeg er født og opvokset i Stefansgade, så problematikken omkring Ungdomshuset er langtfra ny for mig.

Først vil jeg sige til jer, at jeg synes det er et rigtigt godt initiativ i har taget. Det er vigtigt at I siger fra overfor den larm og hærværk, som bliver begået i kvarteret. Det er uacceptabelt, og det skal vi som politikere tage langt mere alvorligt, end det hidtil har været tilfældet.


Min egen holdning til Ungdomshuset er sådan set helt klar. Retten har talt, og de unge skal forlade huset senest d.14/12. Domstolenes afgørelser må naturligvis respekteres, det gælder for alle, også selvom man er utilfreds med beslutningen. Derfor håber jeg selvfølgelig at rømningen kommer til, at foregå så fredeligt som muligt.

Men efter at have set indslagene i medierne om brosten på taget af Ungdomshuset, kan jeg have mine tvivl. Jeg er mildest talt rystet, og forstår simpelthen ikke hvad der foregår oppe i hovedet på de mennesker, der bare overvejer, at finde på at bruge brosten, i deres kamp for en politisk sag. Jeg kan ikke stærkt nok tage afstand for den slags fascistiske metoder.

Jeg håber virkelig, at brugerne af Ungdomshuset kommer til fornuft, og for en gangs skyld efterlever almindelige demokratiske spilleregler. Nørrebro har absolut ikke brug for mere ballade og flere negative historier i medierne.


fredag, oktober 20, 2006


Så kom Socialdemokratiet ud af tågerne med Lars Gaardhøj (S)i front! Se indlægget nedenfor.

Vi kan glad konstatere at vi får mange spalte millimeter for tiden. Artikler tager sig nu engang bedst ud i den trykte udgave. Derfor vil vi herfra den spontane redaktion anbefale alle at købe Jyllandsposten og/el. Berlingske Tidende i dag. Hvis du ikke kan vente - har vi samlet det meste her: pressen skriver om Naboerne på Nørrebro

Kommenter gerne på Lars Gaardhøj’s indlæg. Gad vide om SF for alvor har stukket halen mellem benene?


Flyt Ungdomshuset og start forfra!
Af folketingskandidat på Nørrebro Lars Gaardhøj (S)

Retten har talt. Ungdomshuset er solgt og brugerne må rømme huset. Ideen om en særlig lokalplan, som minder om lovgivning med tilbagevirkende kraft, er ikke noget, jeg synes godt om. Og jeg vil tro mine gode kolleger på Rådhuset frafalder ideen inden længe.


Faderhuset og deres holdninger er bestemt ikke min kop the, men de har købt huset af kommunen, og Byretten, Landsretten og senest Fogedretten har vurderet, at huset er deres. Og med mindre de har lyst til at sælge huset, så må det altså rømmes - uanset hvad man synes om Faderhuset.

Næste skridt bliver så at klare en rømning på en ordentlig facon, d.v.s. uden optøjer, stenkast og ballade. Der har Ungdomshuset et kæmpe ansvar. Min vurdering er, at indgår Ungdomshuset i en konstruktiv dialog med kommunen, vil der være mulighed for at bevare Ungdomshuset.

Det er vigtigt, at København har en rummelighed og en mangfoldighed. Ungdomshuset, kommunen og den fond, som har været på banen med et løfte om midler, bør mødes og diskutere en ny start for Ungdomshuset, d.v.s. på en ny adresse – og med klare regler i forhold til naboerne det nye sted.

Ungdomshuset har tabt første slag, men det ville være trist, hvis Ungdomshuset taber krigen.
torsdag, oktober 19, 2006

Vi er også gået hen og blevet et fænomen blandt andre bloggere vedr. måden vi benytter bloggen til at kommunikee på. Tak til Stefan Bøgh-Andersen for opmærksomheden!

Derudover har DR Nyhedene gengivet et uddrag fra vores pressemeddelelse fra i går – med overskriften ”Ungdomshusets naboer har fået nok” Lokal avisen for Nørrebro skiver ” Naboer til Jagtvej 69 stiller krav” Se også linket i højre side
Det skriver Pressen.

Nedenfor har
Jesper Schou Hansen (BR-V) skrevet et indlæg med hans personlige kommentarer til forløbet. Alle er velkommen til at kommentere hans indlæg. Vi takker for indlægget og er glæder os snart til at se Socialdemokratiet melde sig på banen med en udtalelse her på bloggen!
Som politiker i København forstår jeg ikke hvorfor vi igen skal påtage os en masse ballade med ungdomshuset - og så samtidig tro, at vi er hævet over loven.

Vi kan da ikke bare ændre en lokalplan for huset uden videre. Det vil klart være magtfordrejning og vi skal ikke begive os af med ulovligheder blot fordi et flertal gerne vil have et ungdomshus.

Københavns Kommune skilte sig af med ungdomshuset netop fordi de ikke ønskede fortsat at have ansvaret. SÅ duer det ikke at forsøge at rulle virkeligheden tilbage.

Jesper Schou Hansen
Valgt for Venstre til Borgerrepræsentationen

onsdag, oktober 18, 2006

Onsdag aften udsendte vi en pressemeddelelse "
Borgerrepræsentationen kan ikke håndtere Ungdomshuset" som reaktionen på Borgerrepræsentationen, med SF i spidsen, og deres udmelding om en omstødelse af Lokalplanen. En ændring der udelukkende har til hensigt at tilgodese Ungdomshuset fuldstændigt isoleret fra al anden aktivitet på Nørrebro.

Efterfølgende fik vi tilsendt De Radikales pressemeddelelse hvor det fremgår at de Radikale ikke kan støtte SF’s udmelding.
Se nedenfor.

Pressemeddelelse


København den 19.10.2006


Radikale venstre støtter ikke lokalplan for Ungdomshuset


I Det Radikale Venstre har vi i løbet af onsdag den 18.10 2006, nu haft mulighed for at undersøge, hvorvidt der kan udarbejdes en lokalplan for Ungdomsuset med henblik på at bevare Ungdomshuset til kulturelle aktiviteter.

Da det nu står klart, at der kan være tvivl om, hvorvidt dette er i overensstemmelse med god forvaltningsskik ønsker Det Radikale Venstre ikke længere at bakke omkring udarbejdelse af en lokalplan for Ungdomshuset. Vi ønsker en anden løsning.

Katrina Feilberg udtaler: >Der skal ikke være tvivl om, at vi gerne så at Ungdomshuset blev bevaret til kulturelle aktiviteter, men vi anerkender også, at Faderhuset er de retmæssige ejere af huset.<>Derfor vil vi nu gå i dialog med Ungdomshuset brugere med henblik på at finde et alternativt sted til dem”.<

Manu Sareen Medlem af Borgerrepræsentationen
DRV Gruppeformand
Folketingskandidat i København

torsdag, oktober 12, 2006

Nye indlæg bl.a. fra Peter Schlüter (C) samt politisk støtte til "Naboerne på Nørrebro"

Vi er nu 65 aktive naboer samlet omkring ”Naboerne på Nørrebro”. Debatten kører heftigt videre med nu med 24 indlæg. Det vel at mærke i et blog-system hvor det kræver at man opretter sig som bruger. Så vi må konstatere at de der skriver virkelig mener det og ikke bare er forbipasserende med en tilfældig kommentar.

Tirsdag d. 10 Oktober udsendte vi en pressemeddelelse til alle i Borgerrepræsentationen (BR). Det har bl.a. ført til at 4 medlemmer har taget direkte kontakte til os. Ligeledes har Politiken publiceret uddrag af pressemeddelelsen.

Debatten kører også på PaaGadens hjemmeside. Hvor bl.a. Frank Hedegaard (BR-SF) kommer med løftet pegefinger til Ungdomshuset. Han skriver bl.a. ...” Her er det altså ikke nok alene at forklare årsagerne til hærværk med at vi bor i en storby. Den holder ikke og argumentet er søgt.”

På Informations hjemmeside skriver Ole Riisgaard (SF) bl.a. ...” De uniformerede unge fra Ungdomshuset er simpelthen småborgerlige.”

Her nedenfor kan vi præsentere et indlæg fra Peter Schlüter (BR-C). Alle er velkommne til at kommentere Peter Schlüters indlæg. Vi regner stærk med at der komme flere fra andre BR-medlemmer indenfor de nærmeste par dage.


Kære naboer til Ungdomshuset på Nørrebro,

Først og fremmest tillykke med, at I har organiseret Jer og er i stand til at tale Jeres fælles sag med stor synergi, styrke og gennemslagskraft.


Det kræver både mod og viljestyrke at træde frem, men det handler jo om vores basale rettigheder og hermed retten til at leve og færdes i tryghed der hvor man bor. Det kan ikke være acceptabelt at føle sig som gidsel i sin egen gade, under angst eller trusler om vold og ødelæggelse.

Jeg har læst pressemeddelelsen og er forrygende enig i Jeres betragtninger. Kan jeg på nogen måde være Jer behjælpelig, så må I endelig sige til.

Det handler om ret og pligt og tryghed og fred på Nørrebro, hvor jeg selv har boet i sammenlagt syv år. Jeg tror på dialog og fredelige løsninger, men det virker som om, at en aggressiv del af de unge har deres egen agenda og har nemt ved at tage føringen i et førerløst ungdomshus.

Demokrati er nu stadig det bedste vi har - og det er værd at kæmpe for at bevare. De unge bøller bliver heldigvis voksne en skønne dag :)

Bedste hilsener og god vind! Vi vil have fred på Nørrebro!

Peter Schlüter
Kommunikatinskonsulent (DKF)
Borgerrepræsentant for Det Konservative Folkeparti

Kommentér / Debatér

tirsdag, oktober 03, 2006

mandag, oktober 02, 2006

Vi er nævnt i en større sammenhæng i en artikel skrevet af Uwe Brodersen under overskriften "Ungdomshuset - en oase på Nørrebro - Vol. 2" som netop er blevet publiceret på Nørrebro Handelsforenings hjemmeside - Norrebro.dk
Så kom Paa Gaden også med deres artikel med overskriften "Ungdomshusets naboer mobiliserer"

Samtidigt har Ungdomshuset reageret direkte på vores kritik ved at udsende en pressemeddelelse hvor der bl.a. står ... "Enkelte
naboer på Nørrebro har i de seneste dage udtrykt en kritik.. "
Vi har i dag fået en Artikel i Jyllandsposten under overskriften "Nabokrav til Ungdomshuset".

Derudover kan man nu finde os på Google ved at søge Naboerne på Nørrebro

søndag, oktober 01, 2006

Stort fremmøde søndag d. 1 oktober hos "Naboerne på Nørrebro"


Der var et stort opbud af mennesker ved dagens møde. 25 fremmødte inkl. 2 fra pressen ( På Gaden og Jyllandsposten) Ved vores første møde var vi 10-12 mennesker altså over en fordobling af fremmødte.

Der kom også 2 fra Ungdomshuset som ved en misforståelse var blevet inviteret. Det skal siges at vi gerne vil i dialog med Ungdomshuset, men at vi ved dette møde måtte bede dem at væbne sig med tålmodighed, da vi gerne vil bruge mødet til at samle os som Naboer og finde ud af; hvad vi vil og hvorfor. De tog det pænt og fremstod som de forstod vores argumenter og der var ingen sure miner.

Af andre grupperinger bør vi nævne at Jan Andreasen (S) fra Borgerrepræsentationen også var til stede. I samme åndedræt kan nævnes at vi har rundet 40 aktive medlemmer af ”Naboerne på Nørrebro”

På mødet, som i øvrigt forløb ufatteligt konstruktivt og med en god portion humor, var dagsordnen at vi som aktive naboer på Nørrebro ville finde frem til at nyt fælles fodslag og holding til Ungdomshuset. Dette vil i løbet af denne uge blive formulet som vores næste statement og dermed fælles holdning til Ungdomshuset.

Ved mødets start blev der formuleret 3 mulige scenarier af grundholdninger som ”Naboerne på Nørrebro” kunne indtage:

- Refleksionen (være en celle som kun vil reagere på Ungdomshuset negative konsekvenser såsom vold, hærværk, støj m.v.)
- Kravet ( være en aktivt gruppe som stiller helt konkrete krav til Ungdomshuset således der forbygges mod voldelig adfærd og hærværk)
- Lukning (indtage den holdning af Ungdomshuset skal lukkes)

(de 3 mulige scenarier, hvor "krav" blev valgt)

Der var helt klart overvægt af ”Krav” modellen. Derfor blev de næste 2 timer brugt på at diskutere form og indhold i forhold til hvilke krav vi vil stille til Ungdomshuset samt hvilke konsekvenser vi som Naboer vil stille hvis kravene ikke vil blive efterkommet af Ungdomshuset.
Samtidigt forsøgte vi at opdele forskellige funktioner som fx kommunikation, talsmand til Ungdomshuset, distribution m.v.

Der blev nedsat en kommunikationsenhed, som vil tage ansvar for den overordnede og fælles kommunikation. Til det skal siges at alle der er aktive medlemmer af ”Naboerne på Nørrebro” har ret til at udtale sig på vegne af ”Naboerne på Nørrebro” dog med forbehold for at ”Naboerne på Nørrebro” ikke kan stå til ansvar for den enkeltes holdning.

(kommunkationsområder og modtagere af information)


En anden vigtigt ting var at alle var enige om at vores budskab skulle langt brede ud både til politikere, pressen, organisationer og ikke mindst flere af vores naboer. Derfor opfordres alle aktive medlemmer at videresende URL’en (webadressen) på denne blog. Ligeledes at alle medlemmer vil stå for distributionen af nyt materiale i deres område.

I morgen Mandag vil der være en artikel i Jyllandsposten med flere forskellige holdninger og billeder af mødet i dag. I den kommende uge vil vi formulere vores nye holdning og sende den bredt ud til alle relevante parter. Vi ønsker alle nye interesserede medlemmer og støtter velkommen til ”Naboerne på Nørrebro”

/Martin

Tilbage til Naboerne på Nørrebro

lørdag, september 30, 2006


Så har vi lagt billlede dokumentation ind over
"ungdomshuset hærværk"

tirsdag, september 26, 2006

Velkommen til bloggen "Naboerne på Nørrebro".

Vores formål er foreløbig differeret som der står skrevet i vores flyer Diversiteten på Nørrebro er truet!

Her kan i se indslaget fra
TV2 Lorry fra torsdag d. 28 september.

(kommenter gerne)

Vi mødes på søndag d. 1. okt. kl. 16.00 i
Julius Blomsgade 12 (kælderen)

Alle der endnu ikke er kommet på vores mailing liste kan tilmelde sig:
naboerne.norrebro@gmail.com

:)Martin Stahl
tilbage til Naboerne på Nørrebro