tirsdag, december 12, 2006


Naboerne på Nørrebro vil ikke have borgerkrig.
Derfor undrer det os, at fonden med Knud Foldschack i spidsen uden videre går ud i Politiken og TV2 nyhederne og opildner en i forvejen tilspidset situation med
"Det er klart, at det ikke kan udelukkes, at det ender med vold" det kan godt være det ikke er ment som en trussel, men tag dig sammen Knud og fokusér på det relevante - brug de 15 millioner på et købe et andet Ungdomshus!

Dialog møde uden dialog
Det er tilsyneladende lykkedes Københavns kommune at tørre konflikten af på Faderhuset med politimester Hanne Beck Hansen som backup. Det er dog stadigvæk os en gåde hvordan det kan lade sig gøre at holde dialogmøder uden af have alle relevante parter med ved bordet. Og hvordan kan den udøvende magt have indflydelse på den lovgivende?!

Voldsvideo fra Ungdomshuset
De autonome fra Ungdomshuset har udsendt et
voldscenarie af en statement video. Det er virkelig skræmmende. Men det er åbenbar god retorik - fordi der er mange der bøjer sig i støvet. Men det er ganske enkelt under lavt målet at lave en video hvori man helliger tidligere sammenstød med politiet og med ekstreme stærke undertoner af JA TIL VOLD under overskriften "det gør ikke noget at bryde loven" - hvad vil i egentligt opnå?

Offentlig-Privat Partnerskab
Det absurde er at alle ovennævnte øjensynligt er sure på hinanden og har forsøgt at finde en fælles fjende i faderhuset. Det er meget muligt at det tilsyneladende er et splittet felt. Men denne sag drejer sig kun om tre parter: Fonden af Jagtvejen 69, Ungdomshuset og Københavns kommune! Og det er netop de tre parter der skal enes. Fordi de har alle det tilfælles at de gerne vil arbejde med, værne om eller være en del af Ungdomskulturen i København anno 2006.

Kom nu Københavns Kommune og Fonden af Jagtvejen 69 - få nu gang i det Offentlige Private Projekt (
OPP).

Drop volden / det virker ikke!
Og så vil vi meget gerne appellere til at Brugerne og andre i Ungdomshuset tager det med sindsro. Ungdomshuset har mange støtter også fra deres naboer, men vi naboer støtter jer kun, når i ikke benytter jer af vold elle truer med vold. M.a.o. vi støtter jer gerne så længe i tager hensyn til os. Vi savner at andre af jeres mere nære venner siger netop det samme - drop volden!

Hvorfor tager Enhedslisten ikke afstand fra vold
Vi ved at I har store politiske støtter i Enhedslisten - og vi kan ikke forstå at Enhedslisten endnu ikke er gået frem og klart formuleret at I ikke skal benytte jer af vold. Når Enhedslisten ikke klart og tydeligt har sagt at I ikke skal samle kasteskyts som flasker og sten på taget af Jagtvejen 69 – tolker mange det hurtigt som om at Enhedslisten stiltiende bekender sig til vold. Men kan det passe at Enhedslisten synes det er OK at bruge vold når det drejer som om at bevarer Ungdomshuset på de unges hænder?

Så budskabet er simpelt - Fonden Jagtvejen 69 brug jeres penge på et nyt hus og samarbejd med Københavns Kommune. Københavns Kommune spred jeres arme - byd fonden velkommen ind i varmen til et joint venture af et OPP samarbejde. De skyder trods alt 12-14 mio. i projektet. Brugerne af Ungdomshuset skal åbne øjnene og se de nye muligheder i denne håndsrækning fra jeres nye venner og fremtidige samarbejdspartnere.

Borgerrepræsentationen på bloggen
Jan Andreasen borgerrepræsentant fra Socialdemokratiet er inde med et nyt indlæg under overskriften "
UNGDOMSHUSETS FORVANDLING" som den 3. borgerrepræsentant efter Peter Schlüter (C) og Lars Rasmussen (S) på bloggen Politik & Ungdomshuset. Vi glæder os til flere indlæg fra BR.

Ungdomshuset har på deres egen naboblog opdateret de næste
4 dages program - vi håber selvfølgelig at det kommer til at forløbe festligt og fredeligt med respekt for jer selv og jeres omgivelser.

/Tilbage til Naboerne på Nørrebro

Ingen kommentarer: