lørdag, december 30, 2006


Ungdomshuset og Christiania - ja hvorfor ikke, forskellen er umiddelbar svært at spotte. Og det fremgår jo også af Knud Foldschacks interesser – er Christiania og Ungdomshuset lavet af samme stof?
En ting er dog sammenlignelig; begge miljøer repræsenterer kronen på et anarkistisk værk og det er måske denne lighed Ritt Bjerregård har dømt ud fra?
Men Christiania er ikke helt enig – de vil ifølge deres talsmand ikke have noget med Ungdomshuset at gøre. Det er jo til at forstå – fordi der skal muskelkræfter bag en styring af de autonome. Den sammenhæng har Michael Torben Hallundbæk pointeret i sit åbne
brev til Ritt Bjerregård

Ja tak og undskyld
Men det er da glædeligt at se en form for OPP løsning er ved at tage form mellem Faderfonden 69 og Københavns kommune. Det er dog utroligt modigt af Københavns kommune og Ritt Bjerregård at guide en flok fastlåste anarkistiske ekstremister - med holdninger om hvorledes man
nedbryder det kapitalistisk funderet samfund - rundt i København. .
Udefra og alligevel tæt på set – vil det mest oplagte være at de autonome kom med elefant huen i hånden og sagde; ”Ja tak og undskyld fordi vi har været ensporede omkring vores egen fremtid” og henvendte sig til Faderfonden og Kommunen. Ville det ikke være i den solidariske ånd at være samarbejdsvillig og åben over for kritik? Den kant har Jan Andreasen sammendraget i en enkel og utrolig god
Nytårshilsen til Ungdomshuset.

Anarkisme og folkekirken?
Selv om vi bor tæt på kan det alligevel være svært at opfatte hvor tragisk voldeligt det gik for sig d. 16 december. Og den uskyld som flere peger på at Ungdomshuset har – må næsten være en ekstrem socialistisk hjerneblødning. Og her skal man huske på at de autonome anarkistiske formål er at nedbryde kapitalismen som det også er så smukt formuleret i enhedslistens principprogram. Foruden nedbrydelsen af det samfund som vi kender det i dag – sætter ingen der bekender sig til anarkismen noget over det enkelte menneske. Derfor kan det undre nogen hvad Folkekirkens Domprovst Anders Gadegaard laver i denne sammenhæng. Lars Andersen er overrasket og fortørnet over den virkelighed han har oplevet igennem en fælles nabo – læs hans opfordring.

Kom nu Ungdomshuset
Naboerne på Nørrebro håber at de moderate brugere af Ungdomshuset snart får talt de autonome kræfter til besindighed og sammen tager i mod det utrolige gode tilbud fra Faderfonden & Københavns Kommune. Så kan alle - og dermed også medierne koncentrere deres kræfter om andre mere nuancerede og konstruktive tiltag i vores kære sociale og demokratiske og (om man vil det eller ej) kapitalistisk stærke samfund.

Godt demokratisk nytår!

torsdag, december 21, 2006Fond lancerer ny plan for Ungdomshuset
Fonden Jagtvej 69 foreslår, at de unge i Ungdomhuset skal have et nyt hus. Fonden vil gerne betale for købet, men forlanger samtidig, at kommunen skal betale for driften.
http://politiken.dk/indland/article217036.ece

tak for indsatsen og tålmodigheden og støtten!

god jul

onsdag, december 20, 2006

Peter Schlüter besvarer Johnny Beyer og Nørrebro Handelsforening seneste pressemeddelelse med: ”Jeg mener nok stik modsat hvad du har opfattelsen af, at politikerne har prøvet, prøvet og prøvet igennem tyve år - at skabe dialog om en løsning med de unge brugere af Jagtvej 69. Men der er stadig INGEN vilje fra styregruppen i Ungdomshuset.” læs mere De Autonome vil ikke!


Find Adam! Han har udtalt sig til alt og alle, der gider at høre på ham de seneste tre måneder, men ingen har hørt noget fra ham de seneste otte dage. Intet har vi hørt fra ham, efter at hans kammerater hærgede vores kvarter i lørdags. Læs Ole Mikkelsens indlæg om
Adam B. Sætter


Hvem er - og hvor er - Knud Foldschack? Spørger Tobias Larsen. Min undren over Knud Foldschack, som har været fast inventar i nyhedsudsendelser de sidste mange måneder, er taget voldsomt til efter optøjerne lørdag aften. Læs mere
Er Knud Foldschack Messias?

mandag, december 18, 2006


Anders Kristiansen stiller spørgsmålstegn ved tidligere leder af Roskilde Festivalen Leif Skovs integritet: " -Ønsker Leif Skov virkelig at støtte en gruppe mennesker, der kaster brosten efter politiet – hvad hvis lørdagens uroligheder havde kostet menneskeliv?" Læs mere: SF blev voksne - Hvad vil Leif Skov?


Trine Askholm skriver om sin øjenvidne beretning til Ritt Bjerregaard: "Jeg oplevede, at de unge ikke lyttede til politiets anmodning om at trække sig tilbage til Huset, og jeg så, at de unge i vrede og frustration, kastede med skyts mod politiet". Læs mere:
Kære Fru Overborgmester Ritt Bjerregaard


Medierne vandt krigen på Jagtvej - proklamere Ole Mikkelsen. “Det virkede som benzin på en grill om sommeren, og jo mere uroen flammede op, des mere gik medierne i selvsving. Læs mere:
Og vinderen er …


Tobias Larsen citerer - "Vi var har ikke noget at tabe": ”Derfor kan vi ligeså godt smadre så meget som muligt i den mellemliggende periode, udsætte politifolk, naboer og deres børn for livsfare, smadre butiksvinduer hos tilfældige butikker i kvarteret” Læs mere:
I tager frygtelig, frygtelig fejl.

søndag, december 17, 2006

Efter nattens total uacceptable og voldelige adfærd som de autonome, brugerne og deres gæster har udøvet på Nørrebro – trækker Naboerne enhver form for støtte til Ungdomshuset. Læs pressemeddelsen ”Ungdomshuset har mistet støtten fra Naboerne på NørrebroSe flere billeder af de voldelige optøjerLæs: Naboerne kan ikke fortsætte dialogen
Michael Torben Hallundbæk siger ”Af alle tænkelige former for dårligt naboskab er den samfundsindstilling som har muliggjort eftermiddagens begivenheder en af de værste, og aktivister fra Ungdomshuset bærer det fulde ansvar herfor”


Læs: Ungdomshuset har opbrugt min og mine naboers tillid!
Barbara Nobbio siger ” Uanset hvilken sag, de selv og mange andre synes, de har - uanset, hvor uretfærdigt, de unge føler sig behandlet af Kommumen og Faderhuset, så er der absolut INTET, der kan retfærdiggøre den vold og det hærværk, som i dag er foregået i Ungerens navn”


Læs: Hvis jeg smed brosten!
Grace Jacobsen siger: Hvis det nu var mig, der gjorde det samme; Jeg gik nu ud og smed brosten, skrev grafitti på andre folks huse, sked og pissede i gaden og lod hånt om alt. Ja så blev jeg da fængslet. Hvorfor gælder reglerne ikke for disse unge, som jo i øvrigt overhovedet ikke bor eller hører til på Nørrebro.”

fredag, december 15, 2006

Nadia Andresen fortæller om et trist bekendtskab med 3-kløvret fra Enhedslisten. "Jeg vil også gerne sige, at jeg ville stille optil bestyrelsen for naboerne på nørrebro men måtte desværre trække mig, grundet Claus Pedersen kup om at komme med i bestyrelsen" siger Nadia Andreasen.


Ole Mikkelsen er træt af at Nørrebro bliver opsøgt af
linselusene Faderhuset, Ungdomshuset, Moses Hansen og Pia Kjærsgård
"Både Faderhuset og Ungdomshuset kan vel også betragtessom linselus, der higer efter berømmelse og omtale imedierne, og det får de til overflod i øjeblikket" siger Ole Mikkelsen. Læs også "Skurke og helte" fra Ole Mikkelsen


Kristian Brask Thomsen giver sit syn på Ungdomhuset forspildte chance
"I dette tilfælde har man haft oceaner af tid til at organisere, modargumentere og modstride et salg og derved overtagelse af Ungdomshuset, men alt sker nu i 11. time og virker derfor en smule utroværdigt, uagtet om det er ret eller ej." beretter Kristian Brask Thomsen


Signe Kongebro fortæller om
den gode dialog mellem Ungdomshuset og Naboerne på Nørrebro selv om Naboerne siller krav!
"Deres nye forandrede og åbne attitude gør at der er blevet en rigtig god stemning til dem. Deres situation er nu meget vanskelig i og med at en rømning er uundgåelig, og de har intet andet sted at tage hen. Desværre er vores samarbejde kommet 5 år for sent." skriver Signe Kongebro


Michael Torben Hallundbæk skriver om
tolerancen i - og forskellen mellem Naboerne på Nørrebro.
"Naboerne ser helst at den spændte sitaution løses hurtigst muligt, men naboernes individuelle ønsker går i øvrigt i forskellige retninger: Nogle ønsker at Ungdomshuset ophører på Jagtvej 69, medens andre ikke har noget imod eller ligefrem ønsker at det fortsætter på den nuværende adresse." siger Michael Torben Hallundbæk


Anders Kristiansen skriver om
det konstruktive naboskab og den gode tanke!
"Ordet ”Diversiteten” skal pensles ud, så alle på nørrebro, er klar over, at vi er en gruppe personer, der ønsker et bedre naboskab på nørrebro."tirsdag, december 12, 2006


Naboerne på Nørrebro vil ikke have borgerkrig.
Derfor undrer det os, at fonden med Knud Foldschack i spidsen uden videre går ud i Politiken og TV2 nyhederne og opildner en i forvejen tilspidset situation med
"Det er klart, at det ikke kan udelukkes, at det ender med vold" det kan godt være det ikke er ment som en trussel, men tag dig sammen Knud og fokusér på det relevante - brug de 15 millioner på et købe et andet Ungdomshus!

Dialog møde uden dialog
Det er tilsyneladende lykkedes Københavns kommune at tørre konflikten af på Faderhuset med politimester Hanne Beck Hansen som backup. Det er dog stadigvæk os en gåde hvordan det kan lade sig gøre at holde dialogmøder uden af have alle relevante parter med ved bordet. Og hvordan kan den udøvende magt have indflydelse på den lovgivende?!

Voldsvideo fra Ungdomshuset
De autonome fra Ungdomshuset har udsendt et
voldscenarie af en statement video. Det er virkelig skræmmende. Men det er åbenbar god retorik - fordi der er mange der bøjer sig i støvet. Men det er ganske enkelt under lavt målet at lave en video hvori man helliger tidligere sammenstød med politiet og med ekstreme stærke undertoner af JA TIL VOLD under overskriften "det gør ikke noget at bryde loven" - hvad vil i egentligt opnå?

Offentlig-Privat Partnerskab
Det absurde er at alle ovennævnte øjensynligt er sure på hinanden og har forsøgt at finde en fælles fjende i faderhuset. Det er meget muligt at det tilsyneladende er et splittet felt. Men denne sag drejer sig kun om tre parter: Fonden af Jagtvejen 69, Ungdomshuset og Københavns kommune! Og det er netop de tre parter der skal enes. Fordi de har alle det tilfælles at de gerne vil arbejde med, værne om eller være en del af Ungdomskulturen i København anno 2006.

Kom nu Københavns Kommune og Fonden af Jagtvejen 69 - få nu gang i det Offentlige Private Projekt (
OPP).

Drop volden / det virker ikke!
Og så vil vi meget gerne appellere til at Brugerne og andre i Ungdomshuset tager det med sindsro. Ungdomshuset har mange støtter også fra deres naboer, men vi naboer støtter jer kun, når i ikke benytter jer af vold elle truer med vold. M.a.o. vi støtter jer gerne så længe i tager hensyn til os. Vi savner at andre af jeres mere nære venner siger netop det samme - drop volden!

Hvorfor tager Enhedslisten ikke afstand fra vold
Vi ved at I har store politiske støtter i Enhedslisten - og vi kan ikke forstå at Enhedslisten endnu ikke er gået frem og klart formuleret at I ikke skal benytte jer af vold. Når Enhedslisten ikke klart og tydeligt har sagt at I ikke skal samle kasteskyts som flasker og sten på taget af Jagtvejen 69 – tolker mange det hurtigt som om at Enhedslisten stiltiende bekender sig til vold. Men kan det passe at Enhedslisten synes det er OK at bruge vold når det drejer som om at bevarer Ungdomshuset på de unges hænder?

Så budskabet er simpelt - Fonden Jagtvejen 69 brug jeres penge på et nyt hus og samarbejd med Københavns Kommune. Københavns Kommune spred jeres arme - byd fonden velkommen ind i varmen til et joint venture af et OPP samarbejde. De skyder trods alt 12-14 mio. i projektet. Brugerne af Ungdomshuset skal åbne øjnene og se de nye muligheder i denne håndsrækning fra jeres nye venner og fremtidige samarbejdspartnere.

Borgerrepræsentationen på bloggen
Jan Andreasen borgerrepræsentant fra Socialdemokratiet er inde med et nyt indlæg under overskriften "
UNGDOMSHUSETS FORVANDLING" som den 3. borgerrepræsentant efter Peter Schlüter (C) og Lars Rasmussen (S) på bloggen Politik & Ungdomshuset. Vi glæder os til flere indlæg fra BR.

Ungdomshuset har på deres egen naboblog opdateret de næste
4 dages program - vi håber selvfølgelig at det kommer til at forløbe festligt og fredeligt med respekt for jer selv og jeres omgivelser.

/Tilbage til Naboerne på Nørrebro

onsdag, december 06, 2006

Dialogmøde mellem Politiet, Ungdomshuset og Overborgmesteren – eller bare en dårlig vittighed?

Jeg har vanskeligt ved at forstå, hvorfor man kalder mødet i går 5. december mellem Københavns Politi, Ungdomshusets repræsentanter, og Ritt Bjerregaard et dialogmøde !. Hvis ikke sagen er så alvorlig, som det ganske rigtigt påpeges, så synes jeg mødets udfald er til at dø af grin over!

Nyhedsmedier har refereret, at det man i går på mødet er blevet ”enige om”, udelukkende er endnu engang at presse Faderhuset til at sælge? Så vidt jeg er orienteret byder Fonden ind med et nyt tilbud udelukkende på Jagtvej 69 for 3. gang. Der er ikke tale om, at Fonden som en alternativ løsning også vil byde på andre og nye lokationer til de unge. Hvis jeg er misinformeret, så ret mig endelig; Jeg vil virkelig i dette tilfælde være glad for at have misforstået situationen;

Men lad os antage, at det forholder sig, som ovenfor beskrevet, så synes jeg ærligt talt, det er tankevækkende, at man sætter sig i en rundkreds og holder et dialogmøde, hvor man beslutter at sende den varme kartoffel direkte videre til en helt 4. part, som ikke deltog på dette såkaldte dialogmøde !
Er det på et dialogmøde ikke meningen, at de tilstedeværende parter nærmer sig hinanden og hver især giver sig på nogle punkter og lover at opfylde dem fremover?

Med mindre jeg misser nogle mellemregninger, så har mødet åbenbart følgende udfald: Hverken Københavns Politi, U-Huset, eller Ritt Bjerregaard har på mødet rykket sig en millimeter fra deres udgangspunkt inden mødet – derimod har de haft en “dialog” om at tage fat i en gammel traver om for 3. gang at presse Faderhuset til at sælge; Hvis det er dette, der er sket, så synes jeg da, det er billigt sluppet – og misbrug af ordet dialog; Jeg mener, helt ærligt, ingen af parterne afgiver noget, eller kan holdes op på noget, som de har lovet på det her møde; Ansvaret er skudt videre til Faderhuset – igen. Det virker, som om alle nu er villige til at antage, at Faderhuset er ansvarlig for noget som helst i denne fadæse af en konflikt, blot fordi de har købt et hus, der var til salg?

Kan ingen virkelig se det absurde og principielt forkerte i udfaldet af det her møde? Er det lykkedes for Ungdomshuset at få hele byen til at danse efter deres forkælede og kompromisløse pibe?


Har Ritt Bjerregaard og Politiet hjemmel til at udskyde eksekveringen af Fogedrettens dom på ubestemt tid?

Jeg er vantro!

Barbara Nobbio, Nørrebro

tirsdag, december 05, 2006

Så kom Fonden på banen igen – det var godt at se at de har tænkt sig at stå ved hvad de tidligere har lovet.

Det glæder med garanti mange brugere og gæster til Ungdomshuset men også rigtigt mange naboer er glade for at fonden nu tager et fornyet tilløb til at købe et nyt – eller købe det gamle Ungdomshus tilbage. Uanset om det bliver Jagtevejen 69 eller et andet hus – så vil vi som naboer støtte op omkring initiativet.

Vi har tidligere udfærdiget en række krav og forventninger til denne konstellation. Læs her om
Naboerne på Nørrebro krav og forventninger til fremtidigt drift af Ungdomshuset jagtvejen 69 vores forventninger er selvfølge at disse ønkser og krav, som er udfærdiget på baggrund af omkring de 100 husstande som er tilmeldt netværket Naboerne på Nørrebro, bliver tilgode set bedst muligt.

Selvom det ser ud som om Københavns Kommune med vores kære Ritt Bjerregaard i spidsen er ved at tage et udenoms drejning hvad angår ansvar – så må det næsten være et mediestunt. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at tørre problemet eller udfordringer af på en privatejet fond og Ungdomshuset selv – Københavns Kommune bliver nødt til at aktivt at gå ind i den tilsyneladende nye konstellation med et køb af et nyt Ungdomshuset eller et tilbage køb af det nuværende Ungdomshuset på Jagtvejen 69.

Vi anbefaler stærkt som vi også
tidligere har gjort at Fonden jagtvejen 69 og Københavnskommune laver et joint venture. Det er for vores vedkommende som naboer, eller for de der måtte være kommende naboer, den umiddelbare bedste løsning. Løsningerne går også under et bedre kendt navn OPP (Offentligt-Privat-Partnerskab)

Ungdomshuset har inviteret alle os naboer på Nørrebro til Åbent hus lørdag d. 9 dec. Fra 11-15 hvor, der som de selv formulere det: ” Der vil være kage og kaffe, børnehjørne, infobod om ungdomshuset og der vil være mulighed for at 'låne en aktivist', som man kan stille alle sine spørgsmål om ungdomshuset til og få stillet sin nysgerrighed.”

Vi har åbnet en blog for Ungdomshuset så alle med tilknytning til Ungdomshuset kan komme til orde her på Nabobloggen. Her kan du også se det fulde program
Ungdomshuset Åben hus arrangement

Vi håber selvfølgelig at Ungdomshuset og deres gæster udviser respekt for naboerne til Ungdomshuset på samme måde som de vil gøre overfor alle andre mennesker.


søndag, december 03, 2006


Ritt Bjerregaard er som den sidste politiker en del af vores hovedblog - nu har politikerne fået deres egen blog. Her kan de frit indrykke indlæg i debatten om Ungdomshusets skæbne. Peter Schlüter lægger ud det absolutte længste indlæg vi har haft på bloggen - han kommer vidt omkring fra fortid til nutid til en mulig fremtid. Et indlæg der med garanti vil skabe debat. Læs indlægget "
For vi er en del af jer selv"

Og ellers kan vi anbefale den dybdegående artikel i Magasinet Søndag under overskriften "Rødderne fra Ungdomshuset"

I Torsdags d. 30 Nov. blev vi interviewet af TV2 Nyhederne og sendt i kl. 19.00. Se Signe Kongebro og Christian Bondorff - hvor Naboerne på Nørrebro tilsyneladende for en række løfter af Chefkriminalinspektør Per Larsen. Et ganske udmærket klip der sætter problematikken vedr. den kommende rydning på dagsordnen. Se:
Rømning udsat

(hvis du ikke har et brugernavn + password til TVSputnik så benyt nedenstående. Sputnik er desværre noget ustabilt hø - så hav tålmodighed)
brugernavn: naboerne_norrebro
password: norrebro

fredag, december 01, 2006

Tænk jer om Ungdomshuset! – Kom nu Fonden Jagtvejen 69! – På banen igen Københavns Kommune!

Fonden Jagtvejen 69 som tidligere har givet bud på Ungdomshuset bør bruge deres 8-10 mio til et nyt Ungdomshus. Københavns kommune bør gå tilbage ind i sagen og sammen med Fonden Jagtvejen 69 lave et joint venture hvor de hver i sær benytter hver deres egenart og styrker til sammen at lave nogle nye rammer for brugerne af Ungdomshuset.

De ”autonome”
De ”Autonome” bedre kendt som brugerne og gæsterne til Ungdomshuset bør tænke sig om en ekstra gang før de handler med, hvad de kalder ”vold mod vold”. Hvis Ungdomshuset bruger vold mod politiet (hvis det kommer til en konfrontation) mister de den sidste støtte de måtte have, lige fra almindelige danskere, til Naboerne på Nørrebro og de politikere som endnu støtter dem.


Grib chancen
Borgerrepræsentationen har netop åbnet op for en ny mulighed om at kigge på et alternativt sted til brugerne af Ungdomshuset. Den chance bør Ungdomshuset gribe. De har muligheden for at gå direkte fra Ungdomshuset ind i en ny type Ungdomskulturhus sikkert med alternativ scene og det hele. Hvis de gør det, har de alle muligheder for at præge dette nye hus i den retningen, som de opfatter for et nyt og moderne fristed.

Den nye alternative Ungdomskultur anno 2006
De brugere og gæster til Ungdomshuset som nu er tilknyttet, har en unik chance for at for at lukke og slukke for det gamle Ungdomshus og sikre den kollektive hukommelse, om det originale 80’er Ungdomshus med veganer folkekøkken, alternativ scene m.v.
En hukommelse som vi alle bærer med os.

Derfor, I respekt for deres forgængere, bør de nuværende brugere af Ungdomshuset lave en genial og intelligent gennemtænkt politisk manifestation som både tilgodeser det historiske Ungdomshus og antivolden. Brugerne af Ungdomshuset vil derfor blive husket – som de der bragte det alterantive miljø up-to-date og fremstå som iværksættere af den ”Nye Alternative Ungdomskultur anno 2007

Kom nu Ungdomshuset – I kan jo godt!
Tilbage til Naboerne på Nørrebro