tirsdag, november 20, 2007

Otte nabokrav til et nyt ungdomshus

Alt tyder på, at København snart får et nyt ungdomshus. Københavns Kommune forhandler lige nu med brugerne af det gamle ungdomshus om rammer og placering.

Beboernetværket ”Naboerne på Nørrebro” blev dannet i september 2006 med det udgangspunkt at få vores fælles frustrationer over støj, affald, graffiti og hærværk relateret til aktiviteter i og omkring Ungdomshuset sat på dagsordenen. Vores håb var, at det som følge af den store medieinteresse endelig skulle lykkes, efter at forskellige nabogrupperinger igennem årene forgæves havde forsøgt at appellere direkte til de unge om at udvise større hensyntagen til deres omgivelser.

Vi forestillede os på det tidspunkt, at konflikten ville ende med husets beståen, og vi så i situationen en mulighed for at enes om nogle grundregler for godt naboskab. Derfor formulerede vi en række forventninger til den fremtidige drift af Ungdomshuset.

Sagen om Jagtvej 69 udviklede sig som bekendt anderledes, men at dømme efter udmeldingerne fra Københavns Rådhus tyder alting på, at der måske allerede inden årsskiftet vil blive etableret et nyt ungdomshus. Alle involverede parter har ytret ønske om at finde en varig løsning, og Naboerne på Nørrebro ønsker at bidrage hertil.

Det er vores opfattelse, at man ikke kan byde nogen københavnere at bo og leve under de forhold, som herskede i de nære omgivelser af Jagtvej 69. I et forsøg på at drage nytte af de erfaringer, vi har gjort med at være naboer til et ungdomshus, har vi sammenfattet vores tidligere offentliggjorte forventninger i otte krav til driften af et nyt ungdomshus.
Vi anmoder på vegne af de kommende naboer Københavns Kommune om at gøre opfyldelse af disse krav til en betingelse for etableringen af dette nye ungdomshus:

1. Undgå tæt bebyggede områder
Det nye ungdomshus bør ikke etableres midt i et beboelseskvarter. Der skal være god afstand til den nærmeste nabo. Kun på den måde kan man give brugerne af huset de ønskede udfoldelsesmuligheder uden at genere naboerne.

2. Undgå Nørrebros Runddel
Det nye ungdomshus bør ikke placeres inden for en radius af halvanden kilometer af Jagtvej 69. Dels har såvel ungdomshusets brugere som de hidtidige naboer brug for at starte på en frisk. Dels vil en placering i kvarteret omkring Jagtvej 69 betyde at denne adresse til stadighed vil være genstand for mere eller mindre fredelige politiske manifestationer til gene for naboerne.

3. Udpeg navngivne ansvarlige
Brugerne af det nye ungdomshus skal organisere sig, så en gruppe af navngivne personer til enhver tid kan drages til ansvar for de aktiviteter, som huset danner ramme om.

4. Opret et høringsorgan med naborepræsentation
For at sikre en god dialog mellem brugerne af det kommende ungdomshus og deres naboer bør der sidde mindst to naborepræsentanter i et til formålet oprettet høringsorgan, som drøfter ungdomshusets aktiviteter, f.eks. demonstrationer.

5. Slut med lovløshed
Ungdomshuset skal overholde den lovgivning, som omhandler brandsikkerhed, fødevarehåndtering, renovation, støjmiljø, forsamlinger etc.

6. Kommunale forholdsregler over for affald og graffiti-tags
Københavns Kommune skal ved etableringen af det nye ungdomshus afsætte rigelige midler til dækning af udgifter i forbindelse med løbende oprydning, dagrenovation og graffitibekæmpelse. Beløbets størrelse tilpasses fra år til år efter det aktuelle behov.

7. Charter for en ny ungdomskultur
De navngivne repræsentanter for ungdomshuset skal i tråd med den nye linje for en ikke-voldelig ungdomskultur, som blev slået an ved demonstrationen G-13, underskrive en bindende hensigtserklæring om, at brugerne af det nye ungdomshus afstår fra at:

- begå hærværk
- besidde eller anvende våben, f.eks. i forbindelse med demonstrationer
- male nogen form for graffiti, undtagen på egen grund
- okkupere arealer i ungdomshusets nabolag, f.eks. i forbindelse med festivaler

8. Klarhed om sanktioner
Kommunen skal forlods udmelde konsekvenserne af eventuelle aftalebrud. En ny rydning skal være en reelt eksisterende sanktionsmulighed.


onsdag, september 12, 2007

De kedelige 69’ere

Er graffiti god stil? Ikke hvis du kigger dig omkring i København i dag. Tag eksempelvis Nørrebro omkring tomten, hvor det tidligere Ungdomshus lå. Der er stort set ikke en centimeter blankt murværk tilbage. Alt er blevet “tagget” til med simple budskaber som “man tager ikke en gave tilbage”, “kill the cops” og “69 forever”.

Klik her og læs mere på berlingske.dksøndag, september 09, 2007

Tak for en rigtigt god demonstration i torsdags evaluering & next step findes her
klik her for evaluering & next af demonstrationen og læs gerne pol.dk's artikel vedr. vores evaluering: 'Naboerne på Nørrebro' bandlyser skubberfredag, september 07, 2007

Meget fin dækning af vores demonstration i torsdags. Lige pånær at det ikke var en demonstration mod "Ungdomshuset" men en demonstration mod vold!

Se
lorry
(opdateret link)Demonstrationer for et nyt ungdomshus

Store-demonstrations-dag i dag i København. Her på Rådhuspladsen er aktivister og tidligere Ungdomshus-brugere lige nu stimlet sammen.

Klik her

TV 2 | NYHEDERNE

Mest sete

Demo og mod-demo på Nørrebro
18:18 06-09-2007
På Nørrebro i københavn er der lige nu gang i to demonstrationer - dels en for et nyt ungdomshus - dels en mod gadevolden.


22:27 06-09-2007
Demonstration mod vold og hærværk

Hvis du ikke kan finde dem på TV2 - så søg på de 2 overskrifter. Den med "Demonstration mod vold og hærværk" dækker vores demo rigtigt godt!

klik dig herindtorsdag, september 06, 2007


(Bondorff og Erik evaluere onsdagens begivenheder - og taler om vores nye bannere og flyvere)

Politiet, handelsforeningen og politikkerene støtter op om vores demonstration her i dag kl. 17.00

Medierne skriver (tv2.dk, pol.dk, eb.dk, jp.dk, dr.dk):


Nabogruppe demonstrerer mod vold på Nørrebro
(politisk opbakning)

Politiet håber på rolig torsdag
(politiet støtter op om vores demonstration)

Politidirektør: Flere skal fængsles

Beboere på Nørrebro kæmper sammen mod ballademagere

Beboerne på Nørrebro protesterer(Tobias bliver interviewet live til News, mens 21Søndag filmer med. EB webtv er med uden for billedet)

onsdag, september 05, 2007


Det bliver en mangfoldig demonstration fra vores side.

Foruden god pressedækning - så vores budskab kommer bredt ud - lyder rygtet at vi bliver mange mennesker i morgen. Vi har den nødvendige tilladelse fra politiet OG mail-bakken har været rødglødende med over 50 nye tilmeldinger til netværket. Vi i pressegruppen regner med at vi bliver ca. 300 mennesker til demonstrationen i morgen.

(vores bannere til i morgen)

Derud over vil det ikke komme til sammenstød mellem os og de autonome. Hvis der er optræk til ballade trækker vi os stille og roligt tilbage. Vi vil heller ikke provokere til sammenstød. Sandsynligheden for at vi overhovedet kommer i nærheden af nogle autonome grupper er også svag - fordi de autonomes demonstration ikke er planlagt til at gå forbi Jagtvejen og Runddelen.Og som pol.dk referere om Politiets holdning til sagen .... - han forventer desuden, at demonstrationen til fordel for Ungdomshuset bliver af den mere fredelige slags.

»Vi forventer aldrig andet end, at hvis man vil give sin mening til kende, så gør man det på en ordentlig måde, og så er vi forberedt på det. Det virker som en kreativ manifestation, og vi håber, det bliver ved det«, siger Per Larsen. Mere her

Vel mødt i morgen kl. 17.00


"Lokalrådet på Christianshavn" har meldt deres ankomst til Demostrationen mod vold på rundelen i morgen kl. 17.00. Vi byder dem velkommen med varm kaffe.

Vi bliver mange i morgen!
Lyt til P4 fra i morges kl. 08.30 med Ole Mikkelsen

Vi bliver mange hvis medierne fortsætter med at sprede vores budskab!

DR P4:
Skrid! I er ikke velkomne i vores bydel
TV2.dk: Beboerne på Nørrebro protesterer
180.dk: Nørrebro demonstrerer mod venstrevold
Pol.dk: Nørrebro-beboere demonstrerer mod ballademagere

Er der nogen der kan råbe de erhvervsdrivende op? - så de i det mindste kommer med kaffe?


tirsdag, september 04, 2007
Mød massivt op til fredelig demonstration:

Volden ud af Nørrebro

På Nørrebros Runddel,

Torsdag d. 6. september 2007 kl. 17.00Vi, naboer på Nørrebro, er blevet gidsler i et orgie af brutal, hensynsløs vold og vandalisme. Vores kvarter, butikker og vuggestuer er igen blevet smadret, og vi føler os fuldstændig afmægtige. Vi mener, at man aldrig kan eller bør opnå nogen fordele ved at bruge vold, uanset hvilken sag man kæmper for.


*****

Derfor opfordrer vi alle borgere i København – unge, gamle, børn, handlende, forretningsdrivende, studerende, pensionister og indvandrere på tværs af religioner og politisk tilhørsforhold – til at møde talstærkt op til en fredelig, ikke-konfrontatorisk demonstration på Nørrebros Runddel.

*****

Målet er, at vi med vores tilstedeværelse kan vise de unge/autonome, at Nørrebro og København i sin fulde diversitet står sammen om at fordømme deres hærgen og ødelæggelse af vores kvarter som helt igennem uacceptabel.

*****

Tag dine børn og din nabo med, lav bannere og lad os sammen slå et af-
gørende slag for vores fælles retsfølelse, for demokratiet og for Nørrebros og Københavns fremtid – helt fri for afstumpet vold.

*****Kontakt demonstrationens pressegruppe på tlf. 2152 5072 eller mail: naboerne.norrebro@gmail.com