søndag, november 26, 2006

Kære Naboer på Nørrebro
Til jeres orientering kan jeg oplyse, at Københavns Kommune naturligvis respekterer lovgivningen samt domstolenes afgørelser.

Efter den seneste melding i sagen har Faderhuset tilkendegivet, at de ikke ønsker at sælge Ungdomshuset til den nyetablerede fond.
Jeg håber, at fonden nu vil afsøge mulighederne for, at aktiviteterne omkring Ungdomshuset kan blive videreført andetsteds.

Jeg håber, der kan findes en løsning, som alle parter kan leve med.

Med venlig hilsen
Ritt BjerregaardAng. 14/12 synes jeg ikke, vi bare skal forholde os passive; en kollektivt udtrykt bekymring for, at vort kvarter skal blive en "krigszone", og en appél til Ungdomshusets brugere om at afstå fra vold kunne være en god idé, f.eks. som pressemeddelelse.

Ang. evt. forespørgsel til politiet finder jeg , det bedste vil være at lade det passe sit arbejde, her er jeg uenig med Tobias. Noget forslag fra handelsforeningen om at udsætte en rydning har jeg ikke hørt om ellers og finder ligesom Margit, Peter & Tobias ideen hen i vejret; handelsforeningen er vel bekymret for sin julehandel, efter nytår vil den være bekymret for sit januarudsalg og så fremdeles.

At trække sagen i langdrag vil blot vise, at trusler om vold & ballade betaler sig, hvis bare man er mange nok - nu må det statueres, at der er lov & ret i landet!

Ang. at "lægge pres på fonden" er jeg enig med Peter og uenig med Ole & Ole; det kan ikke være Naboernes opgave at prøve at puste liv i diverse kuldsejlede redningsforsøg for Ungdomshuset, så meget mindre som brugerne selv har sagt nej til en sådan løsning, der vel også bare ville være at eksportere problemet med alle de gener, vi selv lider under, til et andet sted i byen.

Så hvad "løsning", der kan findes for de autonome, faste brugere m.v. er svært at se på dette tidspunkt, de har ikke selv gjort det lettere med deres stejle holdning, voldsomme trusler m.m.
Så mange blev ordene for denne gang

kammeratlige hilsener
Lars Andersen

torsdag, november 23, 2006

Så gik der en måned uden aktivitet på bloggen. Men dermed ikke sagt vi har stået stille tværtimod – nu skal vi kigge fremad og vi skal forsøge at finde fælles fodslag mod hvad vi kan gøre for at mildne omstændighederne ved en evt. kommende rydning af Ungdomshuset d. 14. December.

Vedr. vores stiftende generalforsamling skal vi finde ud af hvorvidt stiftelsen er juridisk korrekt da 3 bestyrelsesmedlemmer inkl. Formanden og næstformanden er gået og referatet øjensynligt ikke er blevet fremsendt. Indtil da og forhåbentligt lang tid frem endnu er vi tilstede her på bloggen. Igennem den kommende periode vil der komme flere redaktører på bloggen så vi virkelige kan få drøftet hvilke forholdsregler vi som naboer skal tage optil den 14 december.

Derud over skal debattere vi på hvordan vi bedste muligt for lagt pres på fonden om at bruge deres penge på et nyt og måske bedre hus til brugerne af Ungdomshuset. Hvilket måske vil gøre rømningen lidt lettere og på den måde ikke skade vores nabolag og naboskab. Vi må i dialog med politiet omkring hvilke forholdsregler de sætter op og som vi bør følge.

Vi som naboer bør forsøge at tale Brugerne af Ungdomshuset til fornuft – så de ikke ødelægger den sidste spinkle chance de har for at få forhandlet et nyt og måske bedre hus på plads. En chance som de givet vis vil forringe hvis de vælger at ”besvare vold med vold” som de kalder det. Altså de meget unge teenagere som udgør største delen af brugerene i Ungdomshuset bør tænke sig om en ekstra gang før de vælger at bruge vold mod ”tjenestemandi funktion” Samtidigt håber vi at ”tjenesteamdn i funktion” tænker på at størstedelen af de brugere vi kender til kun er teeagere i trods.

De ”troble makers of the world” som Ungdomshuset åbenbart har inviteret – var ikke et specielt smart træk. Ungdomshuset har hele tiden sagt ”vi kan og vi vil ikke tage ansvar”. Dén der har hægt længst i luften har været ”vi vil ikke tage ansvar” – Men hvis ”troblemakers of the world” kommer og de andre faste ”gæster?” vil vi nok mere ser at de unge teenagere brugere bekende sig til ”vi kan ikke tage ansvar” udelukkende fordi de for er for små og ressource svage i forhold til det ubekendte ros som de ubelejligt og uhensigtsmæssigt har fået inviteret.

Derfor kære faste brugere af ungdomshuset tænk jer om en ekstra gang før I selv ender mellem en ”skindhead-autonom-fodboldfan-nazist-fra-det-ægte-helvede” og en kampklædt politimand på arbejde.

Det som I burde gøre og som I vil vinde langt mere sympati på, er at benytte jer af en intelligent og bæredygtigt aktion.
En aktion hvor i manifestere jer selv og jeres holdninger. Et manifest hvor i positionere jeres politiske og kulturelle ståsted på en sådan måde at i vinder sympati for alle der kigger på jer. Det vil gøre at i markere jer ind i vores kollektive hukommelse på en positiv facon. Med andre ord I har alle chancer for at skrive historiebøgerne på den fede måde!

/Martin Stahl(nedenfor kan der læses om den stadigvæk versende konflikt vedr. den stiftende general forsamling - en konflik som vi inden længe uden tvivil vil få styr på. Derud over en masse konstruktive forslag til hvad vi skal gøre nu og frem mod d. 14 dec. Kommentér gerne! )
Jeg bakker 100% op om Martin og Christians beslutning om at trække sig , det vil aldrig blive en konstruktiv bestyrelse med Claus Pedersen, da han jo tydeligvis har en helt anden dagsorden..

Jeg var selv tilstede til generalforsamlingen og var meget forundret over Claus Pedersens tilstedeværelse, ikke på grund af, at han er medlem af enhedslisten, men hans tætte kontakt til ungdomshuset, som han ønsker bevaret, men nu er det altså sådan, at vi har et retssystem, som har fastslået at huset tilhøre faderhuset.

Derfor mener jeg ikke, at det er Naboernes opgave overhovedet, at diskutere hvem huset tilhører. Vores fokus i NABOERNE er nu, at få det hele afviklet uden vold og uden at få hele vores kvarter smadret af voldpsykopater fra udlandet.

Jeg synes, at vi skal rette henvendelse til politiet om at få stoppet ” voldspsykopaterne” ved grænsen.

Vi kan da godt endnu engang henvende os til brugerne i huset, men helt ærlig, har de ikke udtrykt at de ikke kan tage ansvar for noget og ikke ønsker en konstruktiv dialog.

Jeg mener, at det er en rigtig dårlig ide, at støtte handelsforeningen i at få rydningen udskudt til efter nytår, det giver ikke nogen mening.

Margit Jagtvej 59
Kære Martin,

Jeg er ikke sikker på, at I har truffet den rigtige beslutning ved at trække jer. I har etableret et forum, hvor naboernes interesser kan komme til udtryk i forhold til ungdomshusets eventuelle videre drift, og det fortjener i megen ros for.

Her er det i mine øjne et nødvendigt skridt at formalisere tiltaget, hvad der også skete med den stiftende generalforsamling. Her er der så sket det uheldige, at en person - Claus Petersen - hvis holdninger strider imod hele ideen med Naboerne på Nørrebro, er blevet valgt til bestyrelsen. Det er for så vidt ikke Nabogruppens fejl, men snarere Claus Petersens.

Almindeligt velovervejede mennesker melder sig ikke ind i en interessegruppe, hvis interesser man ikke deler (DF modtager nok snart en forespørgsel). Naboernes udgangspunkt er demokratisk dialog, og demokratisk dialog omfatter ikke vold, når flertallet har andre ønsker end én selv.Jeg mener, at den rette vej frem er at forsøge at få Claus Petersen ekskluderet, men jeg ved ikke om vedtægterne levner hjemmel for det.Uanset hvilken vej I vælger, skal der dog ikke herske tvivl om, at jeg følger efter.

Med hensyn til diskussionspunkterne: a. Jeg synes ikke, vi bør forholde os passive.

b.-c. Jeg nærer større tiltro end ungdomshusets brugere til politiets evne til at håndtere konflikten på en optimal måde. Jeg synes, vi bør give politiet fred til at finde den optimale løsning. Om en minimering af urolighederne kræver forebyggende anholdelser eller en udskydelse af projektet til efter jul, besidder politiet nok større viden om.

d. Jeg synes, det vil være en god idé med kontakt til fonden, om end jeg ikke har megen idé om, hvad 8-10 mio. kan købe. Det er desværre nok ikke så meget med dagens ejendomspriser. I særdeleshed synes jeg, at vi med vores erfaringer bør understrege vigtigheden af, at der bliver taget ansvar for et nyt hus. Det nuværende ungdomshus er en ruin i dag, og respekten for det omgivende miljø har til tider kunnet ligge på et meget lille sted. Fonden bør altså indse deres langsigtede forpligtelser ved eventuelt at stille et nyt hus til rådighed for ungdomshusets brugere.

e. Hvis vi har en stemme hos ungdomshusets brugere, synes jeg, vi skal bruge den. Hvis vi bare kan få én eller to personer overbevist om det uheldige ved en voldelig konfrontation, har vi bidraget til at mindske urolighederne og sandsynligheden for at nogen kommer til skade.

Med venlig hilsen
Ole Højlund
Trist at høre at en enkelt person tilsyneladendespolerer det gode arbejde. Jeg undrede mig da ogsåganske meget over, hvad han i det hele taget lavedetil den stiftende generalforsamling. Det virkede somom han var gået forkert.

Med hensyn til handling går jeg stærkt ind forforslaget om at presse fonden, som jo efter egetudsagn har ni millioner kroner. Fonden bør købe etandet hus, som rent faktisk er til salg, og stille dettil rådighed for brugerne.Jeg synes faktisk det er lidt pinligt, at de ungesiger nej tak til ni millioner kroner, som fondentilsyneladende har skrabet sammen.

/Ole Mikkelsen
Hej med jer
Vedr. de forebyggende anholdelse tror jeg vi skal lade politiet om det. På samme vis syntes jeg, at handelsstandsforenings holdning om at udsætte en evt. konfrontation er meningsløs, det vil blot give brugerne en opfattelse af at trusler om vold og hærværk virker. samtidig har hele retssystemet givet faderhuset ordet på, at huset er deres, det bliver vi som en fornuftig forening nød til at respektere.

Jeg syntes vi for kvarterets skyld skal hjælpe politiet i deres arbejde, således konfrontationen bliver så kort som muligt, og så få betjente og andre borgere kommer til skade, ligesom vi også kan begrænse de matriale skader i kvarteret. Derfor syntes jeg vi som gode Nørrebroere skal bruge vores øjne og ører og rapportere evt. mistænkelig adfærd i og omkring huset til politiet. De vil i så tilfælde kunne forberede sig eller evt. gribe ind inden skaden bliver for stor.
Jeg tror vi vil give både brugerne af ungdomshuset og fonden uberettiget meget taletid i pressen såfremt vi opfordrer dem til noget som helst.


Venlig hilsen
Peter Krüger
Kære Martin.

Igen godt tænkt at indsamle input. I gør det i det hele taget rigtig godt. Her mine tanker:

Grundlæggende har jeg det ekstremt svært med at acceptere, at et forsvar af et hus mod politiet kan finde sted i en retsstat. Det vil være en total fiasko for retssamfundet hvis den 14. december ikke fører til, at huset bliver ryddet. Jeg mener at politiet må tage alle forhåndenværende midler i brug. Om forebyggende anholdelser ved grænsen er mulige tvivler jeg nu på. Men det er værd at prøve at opfordre til. Om ikke andet for at sende signalet: naboerne frygter, at deres kvarter bliver totalsmadret og omdannet til ragnarok, hvis europas vildeste og mest hensynsløse ballademagere skulle vælge at troppe op. Der skrides jo også ind overfor hooligans.

Jeg er af den opfattelse, at alle naboer skal skrive under – med personlig underskrift – på et brev med en opfordring til Ungdomshuset om at frastå fra vold, og gøre 14. december til en helt fredelig dag evt. med politiske happenings eller lignende. Gerne med henvisning til, at vi meget gerne vil kunne bringe vores børn sikkert i børnehave uden at risikere at få en brosten i hovedet. Så mange underskrifter som overhovedet muligt. Hvis de så alligevel vælger at overhøre en sådan klar opfordring fra deres lokalsamfund og griber til vold, så vil det samtidig vise, at de skider på, hvad alle deres naboer inderligt ønsker. Det vil blot vække den offentlige harme yderligere. (mon ikke, at selv dem, som er for Ungdomshusets bevarelse kan skrive under på, at vold ikke er sagen?).

Mht. handelsforeningen så absolut nej. Vi skal ikke lave en ”deal” om, at det er lettere efter nytår. Det repræsenterer en total glidebane, hvis ikke lov skal følges. Hvis Handelsforeningen er bange for deres julehandel, så må de også blot endnu mere ivrigt støtte op om – og opfordre Ungdomshuset til at lade tingene foregå fredeligt.

Jeg synes ikke, at vi skal blande os i, hvad fonden gør. For det er jo os som naboer uvedkommende. Det bliver blot svært at bevæge sig ud i at finde fælles fodslag på et så politisk emne. Og det er ikke klogt at lade netværket mene noget om Ungdomshusets skæbne. Uanset hvad vi siger, så mener jeg nærmest at det svækker netværket. Derfor er det klogest at holde sig til, at det vi er optaget af og engagerede i er naboskabet med hvem der måtte bebo det hus. Jeg synes ikke, at vi skal stikke halen mellem benene og drage til jylland. Vi er nødt til at signalere, at vi må tro på, at Ungdomshuset ikke er så ligeglade med deres lokalsamfund, at de virkelig har tænkt sig at smadre alting.

Det er også vigtigt, at vi stiller os til rådighed på selve dagen til interviews, og nærmest står med ungerne ude på gaden, men forhindres i at komme til institution/arbejde pga. ungdomshusets fremfærd.


Lad os sammen krydse fingre for, at vi står det igennem.
De bedste hilsener,

Tobias

Kære alle aktive naboer og andre interesserede i Nørrebro.

Der har været en del hurlumhej hvor diverse partisoldater har forsøgt at spolere vores fælles indsat om et bedre og samlet nabolag og en større og styrket diversitet. En indsats hvor vi alle er blevet enige om at stille krav til ungdomshuset. Den stiftende generalforsamling blev desværre inficeret af en tilhænger af vold. Derfor vælger vi Christian Bondorff og Martin Stahl at gå tilbage til vores hidtidige arbejdsmetode hvor vi forsøger at repræsentere jer alle så godt vi kan igennem vores arbejde i denne netværks konstellation.

Derfor kom med jeres input.

Hvordan skal vi forholde os til d. 14 december?
- Skal vi være passive og fortrænge til sommerhuset i Jylland?
- Skal vi rette forespørgsel til politiet vedr. forebyggende anholdelser ved grænsen?
- Skal vi støtte handelsforeningen om at udsætte konfrontationen mellem politiet og ungdomshuset til efter nytår?
- Skal vi sætte mere pres på fonden om at købe brugeren af ungdomshuset et nyt hus ( de har trods alt 8-10 mio.)
- Skal vi opfordrer brugerne af ungdomshuset og deres gæster til at finde en velovervejet og bæredygtigt løsning i stedet for konfrontation?

Giv dit input og husk at melde aktivt fra denne malingsliste hvis du ikke ønsker at være med i netværket "Naboerne på Nørrebro"

Martin Stahl

Arbejdet hos "Naboerne på Nørrebro" har i den seneste tid været fraværende. Det skyldes primært at vi ved den stiftende generalforsamling for foreningen "naboerne på nørrebro" fandt ud af at Claus Pedersen går ind for vold og er aktivt i miljøet omkring Ungdomshuset.

Derudover synes vi det ville være på sin plads at bekende sin politiske kulør som alle andre Borgerrepræsentanter og folketingskandidater har gjort. Claus Pedersen har ikke på noget tidspunkt fortalt at han er aktivt medlem af Enhedslisten. Det sammenlagt med at Claus Pedersen bekender sig til vold (se TV2 Lorry her: http://www.tv2regionerne.dk/reg2005/?id=264739&r=5 ) - gør at vi undertegnet formand og næstformand Christian Bondorff, samt bestyrelsesmedlem (se tidligere udsendte mail) Lars Andersen fra den nyoprettede forening ”naboerne på nørrebro” trækker sig ud af bestyrelsen og foreningen.

Undertegnet Martin Stahl og Christian Bondorff går dermed tilbage til det originale græsrodsarbejde i netværksgruppen "Naboerne på Nørrebro" og forsætter vores virke som hidtil gjort.


/Martin Stahl & Christian Bondorff
Kære kammerater, Martin, Chr., Nadja m.fl.

30/10 var jeg til stiftende GF i Nabogruppen. Det var glædeligt med så mange fremmødte , der ville være med til at give denne "græsrodsbevægelse" et vedtægtsmæssigt grundlag. Ved 22 tiden så jeg mig nødsaget til at gå (forkølelse, skulle meget tidligt op næste morgen), skønt vi var midt i valg til bestyrelsen, og bølgerne gik højt.

Nu små 3 uger efter ved jeg stadig ikke, hvad generalforsamlingen mundede ud i, herunder om jeg selv blev valgt el. ej. Jeg er gået ud fra, at "Naboerenes" aktivitet nok bare har været lidt på vågeblus, nu mens vi alle venter og ser, om vi virkelig skulle være så heldige, at det snart er slut med "Ungdomshuset" - så er der jo ingen at stille krav til. (Min egne forventning er nu, at trods 3 klokkeklare domstolsafgørelser, og skønt alle legale muligheder for at redde BZ-fæstningen synes udtømte, skal den med typisk dansk konfliktskyhed såmænd nok komme til at bestå også efter 14/12)

Men gennem et læserbrev i lokalavisen fra Claus Pedersen (CP) bliver jeg i går så bekendt med, at der åbenbart er valgt en bestyrelse, og at han sidder i den. Ja efter de sidste dages mails at dømme kan det næsten se ud som om, han er den mest udfarende kraft i "Naboerne"! Jeg er helt enig i Michael Halundbæks indsigelse, selv om det omtalte læserbrev ikke er direkte løgnagtigt, så er det klart tendentiøst.

For mit eget vedkommende må jeg sige, at hvis jeg blev valgt til bestyrelsen 30/10, ser jeg mig nu nødsaget til at træde ud. Jeg synes stadig, "Naboerne" er et fremragende initiativ, der for engangs skyld har sat vores, lokalbefolkningen på Nørrebros interesser på dagsordenen og ikke bare et sammenrend af autonome & punkeres, og som jeg sagde på GF, finder jeg, at det er en klog nok taktik at spille ud med konkrete krav & ønske om dialog fremfor bare at kræve bulen lukket, og derved formodentlig sætte sig uden for indflydelse.

I denne sammenhæng er det også fint nok for mig med en bestyrelse hvor nogle, som jeg selv, grundlæggende er "anti", mens andre grundlæggende er mere "pro" "Ungdomshuset". Men at sidde i bestyrelse med CP giver ingen mening for mig en - agent for Enhedslisten, der jo gennem alle årene ukritisk har optrådt som Ungdomshusets "godfather", og som har den "private" holdning, at det er helt OK at forberede væbnet kamp mod landets lovlige myndigheder ,og ikke noget, vi som Naboer skal blande os i! ! Det er ikke holdningsmæssig diversitet & bredde i bestyrelsen, men indre splittelse, der ikke kan føre til andet end ydre handlingslammelse! På spørgsmålet om, hvorfor han ikke sidder i "fanklubben" Borgergruppen, kunne svaret se ud til at være, at hans opgave i Naboerne på Nørrebro er at være trojansk hest!

Hårde ord i november, måske, CP har ret til sin politiske holdning, men det her kan jeg ikke lægge navn til. Skønt nu ganske desorienteret over hvad, der egentlig foregår i Naboerne, ville det være rart fortsat at høre fra Jer, der som jeg er imod vold. Og også engang at se et generalforsamlingsreferat.

Mange hilsener
Lars Andersen
Hej bestyrelse

Jeg er helt enig med Michael, det var ikke det vi diskuteret på vores generalforsamling, jeg mener at man snart må holde Claus Pedersen i kort snoreller smide ham ud af bestyrelsen, efter som han har meget svært ved at være neutral og tale vores fælles holdning, det har vi jo set før.

Jeg mener også at man må få Claus til at stå frem med en tilståelse om han fortsat er for vold ved en rydning af ungdomshuset. Jeg er meget i tvivl om han er på den rette plads, efter som han gør hvad det passer ham. og kun varetager sine egne interesser.

MVH Nadia Andresen
Kære naboer

Jeg var desværre ikke tilstede på generalforsamlingen og har derfor ikke hørt meningsudvekslingen.

Jeg blev ligesom Michael Hallundbæk også meget overrasket over udmeldingen i Lokal-Avisen, da jeg ikke mener, at Nørrebro pr. definition skal huse alle sociale eksperimenter i København. Jeg skal understrege, at jeg intet har imod at der er svage og anderledes mennesker i bydelen, men blot er af den overbevisning at Nørrebro med vores beboer sammensætning naturligt har mange forskellige typer.

Derfor skal der efter min mening ikke bevidst oprettes steder på Nørrebro som man ved tiltrækker flere skæve typer fra hele landet. Jeg syntes at vi har vores egne store sociale og integrations opgaver at slås med i forvejen.

Venlig hilsen
Peter Krüger
Kære Naboer

I Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest onsdag den 15. november 2006 kan man læse at Naboerne på Nørrebro "ikke ønsker at nedlægge Ungdomshuset". Afsenderen er Claus Pedersen, som er medlem af foreningens bestyrelse.

Jeg var selv til stede på den stiftende generalforsamling, og jeg synes ikke Claus Pedersens gengivelse er dækkende. På mødet kom forskellige holdninger til Ungdomshuset til udtryk.

Nogle ser helst at Ungdomshuset ophører på adressen Jagtvej 69, andre ser gerne at det fortsætter. Foreningens formålsparagraf omhandler imidlertid ikke naboernes holdning til om Ungdomshuset skal lukke eller ej (og foreningen har da næppe heller nogen indflydelse på afgørelsen af dette spørgsmål).

Foreningens formålsparagraf tager alene sigte på at sikre at en evt. fremtidig drift af Ungdomshuset ikke er til gene for det omgivende lokalsamfund. Jeg synes at denne kendsgerning bør præciseres af foreningens officielle talsmand (såfremt en sådan findes).

Michael Torben HallundbækTilbage til Naboerne på Nørrebro