torsdag, november 23, 2006

Kære Martin,

Jeg er ikke sikker på, at I har truffet den rigtige beslutning ved at trække jer. I har etableret et forum, hvor naboernes interesser kan komme til udtryk i forhold til ungdomshusets eventuelle videre drift, og det fortjener i megen ros for.

Her er det i mine øjne et nødvendigt skridt at formalisere tiltaget, hvad der også skete med den stiftende generalforsamling. Her er der så sket det uheldige, at en person - Claus Petersen - hvis holdninger strider imod hele ideen med Naboerne på Nørrebro, er blevet valgt til bestyrelsen. Det er for så vidt ikke Nabogruppens fejl, men snarere Claus Petersens.

Almindeligt velovervejede mennesker melder sig ikke ind i en interessegruppe, hvis interesser man ikke deler (DF modtager nok snart en forespørgsel). Naboernes udgangspunkt er demokratisk dialog, og demokratisk dialog omfatter ikke vold, når flertallet har andre ønsker end én selv.Jeg mener, at den rette vej frem er at forsøge at få Claus Petersen ekskluderet, men jeg ved ikke om vedtægterne levner hjemmel for det.Uanset hvilken vej I vælger, skal der dog ikke herske tvivl om, at jeg følger efter.

Med hensyn til diskussionspunkterne: a. Jeg synes ikke, vi bør forholde os passive.

b.-c. Jeg nærer større tiltro end ungdomshusets brugere til politiets evne til at håndtere konflikten på en optimal måde. Jeg synes, vi bør give politiet fred til at finde den optimale løsning. Om en minimering af urolighederne kræver forebyggende anholdelser eller en udskydelse af projektet til efter jul, besidder politiet nok større viden om.

d. Jeg synes, det vil være en god idé med kontakt til fonden, om end jeg ikke har megen idé om, hvad 8-10 mio. kan købe. Det er desværre nok ikke så meget med dagens ejendomspriser. I særdeleshed synes jeg, at vi med vores erfaringer bør understrege vigtigheden af, at der bliver taget ansvar for et nyt hus. Det nuværende ungdomshus er en ruin i dag, og respekten for det omgivende miljø har til tider kunnet ligge på et meget lille sted. Fonden bør altså indse deres langsigtede forpligtelser ved eventuelt at stille et nyt hus til rådighed for ungdomshusets brugere.

e. Hvis vi har en stemme hos ungdomshusets brugere, synes jeg, vi skal bruge den. Hvis vi bare kan få én eller to personer overbevist om det uheldige ved en voldelig konfrontation, har vi bidraget til at mindske urolighederne og sandsynligheden for at nogen kommer til skade.

Med venlig hilsen
Ole Højlund

Ingen kommentarer: