tirsdag, november 20, 2007

Otte nabokrav til et nyt ungdomshus

Alt tyder på, at København snart får et nyt ungdomshus. Københavns Kommune forhandler lige nu med brugerne af det gamle ungdomshus om rammer og placering.

Beboernetværket ”Naboerne på Nørrebro” blev dannet i september 2006 med det udgangspunkt at få vores fælles frustrationer over støj, affald, graffiti og hærværk relateret til aktiviteter i og omkring Ungdomshuset sat på dagsordenen. Vores håb var, at det som følge af den store medieinteresse endelig skulle lykkes, efter at forskellige nabogrupperinger igennem årene forgæves havde forsøgt at appellere direkte til de unge om at udvise større hensyntagen til deres omgivelser.

Vi forestillede os på det tidspunkt, at konflikten ville ende med husets beståen, og vi så i situationen en mulighed for at enes om nogle grundregler for godt naboskab. Derfor formulerede vi en række forventninger til den fremtidige drift af Ungdomshuset.

Sagen om Jagtvej 69 udviklede sig som bekendt anderledes, men at dømme efter udmeldingerne fra Københavns Rådhus tyder alting på, at der måske allerede inden årsskiftet vil blive etableret et nyt ungdomshus. Alle involverede parter har ytret ønske om at finde en varig løsning, og Naboerne på Nørrebro ønsker at bidrage hertil.

Det er vores opfattelse, at man ikke kan byde nogen københavnere at bo og leve under de forhold, som herskede i de nære omgivelser af Jagtvej 69. I et forsøg på at drage nytte af de erfaringer, vi har gjort med at være naboer til et ungdomshus, har vi sammenfattet vores tidligere offentliggjorte forventninger i otte krav til driften af et nyt ungdomshus.
Vi anmoder på vegne af de kommende naboer Københavns Kommune om at gøre opfyldelse af disse krav til en betingelse for etableringen af dette nye ungdomshus:

1. Undgå tæt bebyggede områder
Det nye ungdomshus bør ikke etableres midt i et beboelseskvarter. Der skal være god afstand til den nærmeste nabo. Kun på den måde kan man give brugerne af huset de ønskede udfoldelsesmuligheder uden at genere naboerne.

2. Undgå Nørrebros Runddel
Det nye ungdomshus bør ikke placeres inden for en radius af halvanden kilometer af Jagtvej 69. Dels har såvel ungdomshusets brugere som de hidtidige naboer brug for at starte på en frisk. Dels vil en placering i kvarteret omkring Jagtvej 69 betyde at denne adresse til stadighed vil være genstand for mere eller mindre fredelige politiske manifestationer til gene for naboerne.

3. Udpeg navngivne ansvarlige
Brugerne af det nye ungdomshus skal organisere sig, så en gruppe af navngivne personer til enhver tid kan drages til ansvar for de aktiviteter, som huset danner ramme om.

4. Opret et høringsorgan med naborepræsentation
For at sikre en god dialog mellem brugerne af det kommende ungdomshus og deres naboer bør der sidde mindst to naborepræsentanter i et til formålet oprettet høringsorgan, som drøfter ungdomshusets aktiviteter, f.eks. demonstrationer.

5. Slut med lovløshed
Ungdomshuset skal overholde den lovgivning, som omhandler brandsikkerhed, fødevarehåndtering, renovation, støjmiljø, forsamlinger etc.

6. Kommunale forholdsregler over for affald og graffiti-tags
Københavns Kommune skal ved etableringen af det nye ungdomshus afsætte rigelige midler til dækning af udgifter i forbindelse med løbende oprydning, dagrenovation og graffitibekæmpelse. Beløbets størrelse tilpasses fra år til år efter det aktuelle behov.

7. Charter for en ny ungdomskultur
De navngivne repræsentanter for ungdomshuset skal i tråd med den nye linje for en ikke-voldelig ungdomskultur, som blev slået an ved demonstrationen G-13, underskrive en bindende hensigtserklæring om, at brugerne af det nye ungdomshus afstår fra at:

- begå hærværk
- besidde eller anvende våben, f.eks. i forbindelse med demonstrationer
- male nogen form for graffiti, undtagen på egen grund
- okkupere arealer i ungdomshusets nabolag, f.eks. i forbindelse med festivaler

8. Klarhed om sanktioner
Kommunen skal forlods udmelde konsekvenserne af eventuelle aftalebrud. En ny rydning skal være en reelt eksisterende sanktionsmulighed.


onsdag, september 12, 2007

De kedelige 69’ere

Er graffiti god stil? Ikke hvis du kigger dig omkring i København i dag. Tag eksempelvis Nørrebro omkring tomten, hvor det tidligere Ungdomshus lå. Der er stort set ikke en centimeter blankt murværk tilbage. Alt er blevet “tagget” til med simple budskaber som “man tager ikke en gave tilbage”, “kill the cops” og “69 forever”.

Klik her og læs mere på berlingske.dksøndag, september 09, 2007

Tak for en rigtigt god demonstration i torsdags evaluering & next step findes her
klik her for evaluering & next af demonstrationen og læs gerne pol.dk's artikel vedr. vores evaluering: 'Naboerne på Nørrebro' bandlyser skubberfredag, september 07, 2007

Meget fin dækning af vores demonstration i torsdags. Lige pånær at det ikke var en demonstration mod "Ungdomshuset" men en demonstration mod vold!

Se
lorry
(opdateret link)Demonstrationer for et nyt ungdomshus

Store-demonstrations-dag i dag i København. Her på Rådhuspladsen er aktivister og tidligere Ungdomshus-brugere lige nu stimlet sammen.

Klik her

TV 2 | NYHEDERNE

Mest sete

Demo og mod-demo på Nørrebro
18:18 06-09-2007
På Nørrebro i københavn er der lige nu gang i to demonstrationer - dels en for et nyt ungdomshus - dels en mod gadevolden.


22:27 06-09-2007
Demonstration mod vold og hærværk

Hvis du ikke kan finde dem på TV2 - så søg på de 2 overskrifter. Den med "Demonstration mod vold og hærværk" dækker vores demo rigtigt godt!

klik dig herindtorsdag, september 06, 2007


(Bondorff og Erik evaluere onsdagens begivenheder - og taler om vores nye bannere og flyvere)

Politiet, handelsforeningen og politikkerene støtter op om vores demonstration her i dag kl. 17.00

Medierne skriver (tv2.dk, pol.dk, eb.dk, jp.dk, dr.dk):


Nabogruppe demonstrerer mod vold på Nørrebro
(politisk opbakning)

Politiet håber på rolig torsdag
(politiet støtter op om vores demonstration)

Politidirektør: Flere skal fængsles

Beboere på Nørrebro kæmper sammen mod ballademagere

Beboerne på Nørrebro protesterer(Tobias bliver interviewet live til News, mens 21Søndag filmer med. EB webtv er med uden for billedet)

onsdag, september 05, 2007


Det bliver en mangfoldig demonstration fra vores side.

Foruden god pressedækning - så vores budskab kommer bredt ud - lyder rygtet at vi bliver mange mennesker i morgen. Vi har den nødvendige tilladelse fra politiet OG mail-bakken har været rødglødende med over 50 nye tilmeldinger til netværket. Vi i pressegruppen regner med at vi bliver ca. 300 mennesker til demonstrationen i morgen.

(vores bannere til i morgen)

Derud over vil det ikke komme til sammenstød mellem os og de autonome. Hvis der er optræk til ballade trækker vi os stille og roligt tilbage. Vi vil heller ikke provokere til sammenstød. Sandsynligheden for at vi overhovedet kommer i nærheden af nogle autonome grupper er også svag - fordi de autonomes demonstration ikke er planlagt til at gå forbi Jagtvejen og Runddelen.Og som pol.dk referere om Politiets holdning til sagen .... - han forventer desuden, at demonstrationen til fordel for Ungdomshuset bliver af den mere fredelige slags.

»Vi forventer aldrig andet end, at hvis man vil give sin mening til kende, så gør man det på en ordentlig måde, og så er vi forberedt på det. Det virker som en kreativ manifestation, og vi håber, det bliver ved det«, siger Per Larsen. Mere her

Vel mødt i morgen kl. 17.00


"Lokalrådet på Christianshavn" har meldt deres ankomst til Demostrationen mod vold på rundelen i morgen kl. 17.00. Vi byder dem velkommen med varm kaffe.

Vi bliver mange i morgen!
Lyt til P4 fra i morges kl. 08.30 med Ole Mikkelsen

Vi bliver mange hvis medierne fortsætter med at sprede vores budskab!

DR P4:
Skrid! I er ikke velkomne i vores bydel
TV2.dk: Beboerne på Nørrebro protesterer
180.dk: Nørrebro demonstrerer mod venstrevold
Pol.dk: Nørrebro-beboere demonstrerer mod ballademagere

Er der nogen der kan råbe de erhvervsdrivende op? - så de i det mindste kommer med kaffe?


tirsdag, september 04, 2007
Mød massivt op til fredelig demonstration:

Volden ud af Nørrebro

På Nørrebros Runddel,

Torsdag d. 6. september 2007 kl. 17.00Vi, naboer på Nørrebro, er blevet gidsler i et orgie af brutal, hensynsløs vold og vandalisme. Vores kvarter, butikker og vuggestuer er igen blevet smadret, og vi føler os fuldstændig afmægtige. Vi mener, at man aldrig kan eller bør opnå nogen fordele ved at bruge vold, uanset hvilken sag man kæmper for.


*****

Derfor opfordrer vi alle borgere i København – unge, gamle, børn, handlende, forretningsdrivende, studerende, pensionister og indvandrere på tværs af religioner og politisk tilhørsforhold – til at møde talstærkt op til en fredelig, ikke-konfrontatorisk demonstration på Nørrebros Runddel.

*****

Målet er, at vi med vores tilstedeværelse kan vise de unge/autonome, at Nørrebro og København i sin fulde diversitet står sammen om at fordømme deres hærgen og ødelæggelse af vores kvarter som helt igennem uacceptabel.

*****

Tag dine børn og din nabo med, lav bannere og lad os sammen slå et af-
gørende slag for vores fælles retsfølelse, for demokratiet og for Nørrebros og Københavns fremtid – helt fri for afstumpet vold.

*****Kontakt demonstrationens pressegruppe på tlf. 2152 5072 eller mail: naboerne.norrebro@gmail.commandag, september 03, 2007

Vi vil ikke tolerere flere gadekampe på Nørrebro.

Skal vi virkelig tage lære af hvordan de såkaldte rockere i Jægerborsgade har smidt de autonome ud og hvordan 2. og 3. G’erne i Blågårdsgade ligeledes smed de autonome på porten?

Skal vi vil bakke op om de naboer som benyttede pulverslukkere og gøre ligeså næste gang?! Se: Borgere slukker bål i Møllegade


- bør det komme så vidt!?

Enhedslisten bliver ved med at puste til ilden og blå-stemple brugen af vold. De har hele tiden argumenteret med at det er Københavns kommune skyld (samfundets skyld) at de autonome griber til brosten & brandbomber. Det svarer jo til at en eller anden drikker sig stiv og kører ind i en lygtepæl hvorefter han giver sprutten skylden for ulykken! Læs: Enhedslisten mener, Ritt har spillet fallit

Enhedslisten benytter de autonome som lakajer for at true deres egen politik igennem og det er fuldstændigt uhørt! De eneste der kan stoppe denne vold er som sagt enhedslisten selv – og de kan gøre det ved at erklære at de skærer støtten bort til et nyt ungdomshus hvis de autonome griber til vold igen. De har de kunnet igennem mange år nu. Naboerne på Nørrebro appellerede allerede til enhedslisten tilbage i december 06 og igen i februar 07 – hvori vi bad enhedslisten om at afvæbne det tidligere ungdomshus og de autonome – men de gjorde ingen tiltag. Nu er de der igen. Hvor de giver samfundet skylden for de unges voldelige adfærd. Det er jo absurd!

Vi appellerer til at andre organisationer, foreninger, politiske bevægelser & partier udelukker al forhandling med enhedslisten indtil de går ud og afvæbner de autonome!

Tilmeld dig nabonetværket her

Giv din kommentar hermandag, marts 26, 2007

Debatten om et eventuelt nyt Ungdomshus på: Hvad mener du? er ved at ebbe ud. Der er i alt 17 debat indlæg hvoraf største delen er seriøse og dybdeborende indlæg af mere reflekterede karakter. Sammendraget er ganske tydeligt. Nørrebro vil ikke ha' et nyt ungdomshus som vi kender det fra Jagtvejen 69 MEN der er til gengæld åbenhed om et nyt og mere tidssvarende UngdomsKULTURhus.

Burson-Marsteller Anbefalinger til Ungdomshuset:

- I siger, at I er kreative. Vis det!
- I siger, at I vil finde en løsning. Vis det!
- I siger, at I tager afstand fra vold. Vis det!
- I siger, at I gør København og Danmark til et bedre sted. Vis det!
- DROP VOLD OG KONFRONTATIONER
- Lyt til kritikerne
- Hold selvjustits
- Find et kompromis
- Engager jeres ambassadører
- Kom i dialog med danskerne
- Samarbejd med pressen
- Drop politiet som fjende


Læs mere her: Ungdomshusets pressegruppe får sig en eyeopener af Kim Larsen fra Burson-Marsteller inkl. analyse kommentar: OS UDEFRA.

Nørrebro trænger til et gevaldigt løft. Nørrebro er stadigvæk Københavns mest beskidte kvarter med 1½ meter mellem hvert tag, en hundelort, en smadret flaske, blandet med det sædvanlige skrald fra de overfyldte eller manglede skraldespande.

Vi har skrevet en mail til Klaus Bondam men intet hørt?! Vi har skrevet et brev til faderhuset hvori vi opfordrer til at de rydder op på deres grund og holder det rydeligt jvf. standarden. Men OK hvis Bondam’s København mere skal handle om Cykel-parkingsbøder end lort, skidt og skrald i gaderne kan det jo godt skabe forvirring om hvad god standard er?. Vi trænger til et løft herude og der er mange der gerne vil hjælpe til - vi mangler bare en forgangsmand!

Debatten vedr. Nørrebros fremtid er endt i mudderkast. Det gælder også når vi kigger på andre forum's som Nørrebro-lokalavis.net, paagaden.dk og modkraft.dk. Kan det virkelig være sandt at ingen har nogle konstruktive forslag til hvad Nørrebro skal være? Hvis man tænker på at mangfoldigheden skal skabe Nørrebro og vi er den største bydel i København med ca. 80.000 indbyggere - lever vi så allerede i harmoni? Peter Andreas Münster har taget rorpinden og byder op til verbal dans på bloggen: Mere eller mindre rummelighed...?


Har du talt med din Nabo i dag? Sluk nu det bål! Vi har brug for dig!


.

onsdag, marts 14, 2007

Hva’ så Nørrebro! – Hva’ nu?

Nørrebro er blevet løsnet fra en gammel dogmatisk ungdomskultur. Set fra de autonomes side har de ikke kunne vælge at skifte paradigme – det er simpelthent blevet gjort for dem – eller rettere fjernet fra dem. Der er kommet et hul i bydelen. Et hul der skaber gennemtræk – der kommer frisk luft og der kommer nye menneskertil.


Det er forår – det er tid til en gang hovedrengøring. Selv om Ungdomshuset er fjernet er fragmenterne fra de forskellige gamle grupperinger i gang med at blive blandet med nye grupperinger. De overrækker ”værktøjerne” og ”teknikkerne” fra den svundne 80’er tid. Der bliver tændt bål, malet graffiti, malet tags, og bare malet på alle mure på vej til tomten, omkring tomten og på tomten. Men er det ok?!

TDC synes i hvert fald ikke det er OK. De var nogle af de første der greb til højtryksrenser og fik rengjort de få tilbageblevne telefonbokse.
Hvad skal der ske med Nørrebro?
Naboerne på Nørrebro vil gerne lægge op til debat om hvad der skal ske med Nørrebro OG vi vil også gerne lægge op til debat om hvad der skal ske med Ungdomskulturen ...

Vi skal huske på at der er ingen andre end os der bor her der reel indflydelse på hvordan vores bydel skal se ud. Derud er vi meget interesseret i at høre fra andre grupperinger på Nørrebro som også gerne vil præge bydelens fremtid.

Naboerne på Nørrebro etablerer nyt nabo netværk sammen med nabogruppen ”Sammenslutningen Nørrebro”
Søndag for godt en uge siden blev vi kontaktet af flere fra Skt. Hans Torv området der havde haft store problemer med afbrændte biler, brændte børneinstitutioner og kamp i gaderne. Det udmøntede sig i en ny nabogruppe se: Skt. Hans Torv nabogruppe er en realitet.
Se pressedækningen fra TV2 Lorry eller Politikens slideshow
gå ind på pressebloggenDet er helt sikkert der er ingen der vil finde sig i vold som pressionsmiddel - hverken os naboer, Bygge- og Teknikborgmesteren eller overborgmesteren i København. Læs brevet fra Ritt Bjerregaard til Naboerne på Nørrebro. Læs brevet også fra Klaus Bondam
Hvilken retning skal Nørrebro ta’ ? Debatten er helt dugfrisk. Kom med det første indlæg og præg sæt dagsordnen for debatten? Gå til debatten: Hvad skal der ske med Nørrebro?

Debatten om Ungdomshuset har kørt nogle dage - der er 14 gode indlæg. Skal der skal være et Ungdomshus på Nørrebro eller ej. 90 % af 1600 adspurgte siger ”Nej tak til et nyt ungdomshus. Hvad synes du?

I mandags gav Barbara Nobbio og Martin Stahl deres syn på urolighederne på Nørrebro og hvilke udfordringer Ungdomskulturen står overfor. Se: GodMorgen Danmark på TV2

-

søndag, marts 04, 2007

I løbet af lørdagen blev både Naboerne på Nørrebro og Sammenslutningen Nørrebro kontaktet af flere personer fra Skt. Hans Torv området.

Det udmøntet sig i at vi gik sammen med "Stevnsgade" og fik stablet en flyver, en pressemeddelse og en masse naboer sammen til at gå ned og hjælpe beboerne på Skt. Hans Torv med at få etableret et nyt nabo netværk.

Dette nye nabo netværk som er født ud af 2 eksisterende nabofællesskaber - med David Pontoppidan som talsmand har fået sin egen blog her. Ligesom David kan kontaktes på denne mail: david@naboernenorrebro.dk

Se & hør hvordan aktionen blev bl.a. dækket af Politiken.dk - kig efter "SLIDESHOW: Beboerne på Nørrebro vender sig mod de unge" på siden.

fredag, marts 02, 2007
Ungdomshuset i den ene ende som er ved at blive pillet ned - mens politiet gør sig klar i den anden ende til aftens udfordringer. (fredag kl. 21.00) Flere billeder her
torsdag, marts 01, 2007Der gik ikke lang tid før huset var ryddet (kl. 08.30)

Se flere billeder fra rydningen af ungdomshuset

onsdag, februar 28, 2007


Det startede kl. 07.00 ved at en håndfuld special-betjente blev sat af på taget af Ungdomshuset - firet ned fra en helikopter. Herefter begyndte nogle en gravko af fjerne barrikaderne ved bagindgangen til U-huset - mens der blev sprøjtet med tåregas ind igennem 2 sals vinduerne.


søndag, februar 04, 2007

Svar til elev på Skovlyskolen

Naboerne på Nørrebro har igennem januar måned givet mange forskellige interviews til folkeskole- og gymnasieklasser. Hvor vi har fortalt historien om vores oprindelse og formål samt forløbet fra midt september 2006 og frem til jul.

Michael Torben Hallundbæk og Barbara Nobbio svarer på et e-mail interview til en elev på Skovlyskolen - spørgsmålene lyder:
  • Hvad mener du Ritt Bjerregaard og Københavns Kommune burde gøre/har gjort forkert?
  • Skal de unge have et nyt hus, når Ungdomshuset bliver ryddet?
  • Hvad mener du om Knud Folschack?
  • Mener du at Ungdomshuset og Christiania er sammenligningsværdige?
  • Politikerne prøver hele tiden at gøre alle tilfredse. Synes du de har overset de unge i Ungdomshuset?
  • Synes du overhovedet de unge har ret til at have et sådant Ungdomshus i København?
  • Hvad mener du om, at de nogen gange tyer til vold?
  • Hvad synes du om at gå ned på gaden og ”hjælpe” politiet ved at kaste brosten etc. tilbage mod de unge?
  • Hvad er dit mål med at være en del af dette fællesskab ”Naboer til Ungdomshuset”? Hvad er det bedste, der kunne ske?
Læs Barbaras "Svar til elev på Skovlyskolen" og Michaels "Svar til elev på Skovlyskolen"


.