torsdag, november 23, 2006

Kære Naboer

I Lokalavisen for Nørrebro og Nordvest onsdag den 15. november 2006 kan man læse at Naboerne på Nørrebro "ikke ønsker at nedlægge Ungdomshuset". Afsenderen er Claus Pedersen, som er medlem af foreningens bestyrelse.

Jeg var selv til stede på den stiftende generalforsamling, og jeg synes ikke Claus Pedersens gengivelse er dækkende. På mødet kom forskellige holdninger til Ungdomshuset til udtryk.

Nogle ser helst at Ungdomshuset ophører på adressen Jagtvej 69, andre ser gerne at det fortsætter. Foreningens formålsparagraf omhandler imidlertid ikke naboernes holdning til om Ungdomshuset skal lukke eller ej (og foreningen har da næppe heller nogen indflydelse på afgørelsen af dette spørgsmål).

Foreningens formålsparagraf tager alene sigte på at sikre at en evt. fremtidig drift af Ungdomshuset ikke er til gene for det omgivende lokalsamfund. Jeg synes at denne kendsgerning bør præciseres af foreningens officielle talsmand (såfremt en sådan findes).

Michael Torben HallundbækTilbage til Naboerne på Nørrebro

Ingen kommentarer: