fredag, oktober 20, 2006

Flyt Ungdomshuset og start forfra!
Af folketingskandidat på Nørrebro Lars Gaardhøj (S)

Retten har talt. Ungdomshuset er solgt og brugerne må rømme huset. Ideen om en særlig lokalplan, som minder om lovgivning med tilbagevirkende kraft, er ikke noget, jeg synes godt om. Og jeg vil tro mine gode kolleger på Rådhuset frafalder ideen inden længe.


Faderhuset og deres holdninger er bestemt ikke min kop the, men de har købt huset af kommunen, og Byretten, Landsretten og senest Fogedretten har vurderet, at huset er deres. Og med mindre de har lyst til at sælge huset, så må det altså rømmes - uanset hvad man synes om Faderhuset.

Næste skridt bliver så at klare en rømning på en ordentlig facon, d.v.s. uden optøjer, stenkast og ballade. Der har Ungdomshuset et kæmpe ansvar. Min vurdering er, at indgår Ungdomshuset i en konstruktiv dialog med kommunen, vil der være mulighed for at bevare Ungdomshuset.

Det er vigtigt, at København har en rummelighed og en mangfoldighed. Ungdomshuset, kommunen og den fond, som har været på banen med et løfte om midler, bør mødes og diskutere en ny start for Ungdomshuset, d.v.s. på en ny adresse – og med klare regler i forhold til naboerne det nye sted.

Ungdomshuset har tabt første slag, men det ville være trist, hvis Ungdomshuset taber krigen.
6 kommentarer:

Anonym sagde ...

...Så synes jeg, at du skal tage dit ansvar som politiker seriøst. Der er ingen tiltag i retning af at finde et nyt Ungdomshus, og bliver det nuværende hus ryddet d. 14 december, så er der helt sikkert ikke nogen nye lokaler parate.

Desuden er det bl.a. din skyld (som politiker), at huset blev solgt henover hovedet på brugerne. Med andre ord har du et ansvar for det, der er sket, og du kan ikke bare pege på domstolenes afgørelser. Det var en politisk beslutning at sælge huset. Hvis salget skal trækkes tilbage, skal det også ske med en politisk beslutning.

Anders sagde ...

Hvem er det der er useriøs.
Forfatteren af indlæget er 32 år gammel og har været i med i socialdemokratiet i 4 år. Han kan da absolut ikke have noget skyld eller noget ansvar.

Jeg er ikke klar over, om du har en tilknytning til ungdomshuset, men i så fald, vil I jo ikke selv tage ansvar for, hvad Jeres betalende gæster, laver udenfor "Jeres" matrikelnummer. I magter ikke at holde styr på "tropperne" når der er festivaller/koncerter etc.
Men på den anden side vil I gerne give en politiker, der rent faktisk prøver at finde en løsning for jeg, skylden for at hans parti har solgt huset, mens han stadig læste på Odense Universitet.

Det virker ikke logisk for mig.

Desværre er det sådan et politikerne ikke bare kan trække et salg tilbage.
Politikerne er den lovgivende magt.
Domstolene er den dømmende magt.
Disse to roller, er i et retssamfund uforenelige. Hvis domstolene træffer en afgørelse efter gældende lov, så må det ikke være muligt for politikerne at lave loven om med tilbagevirkene kraft, så det lige passer dem!
Så mister vi vores retssamfund.

LMN sagde ...

Hej ben jao ming

Der er vel intet til hinder for at fonden ikke skulle kunne finde et andet sted til brugerne af Ungdomshuset.

Som du jo selv siger, så er der truffet en politisk beslutning truffet af ansvarlige politikere.

Faktisk er det det eneste Lars Gaardhøj og andre kan gøre som ansvarlig politikere.

På basis af en politisk beslutning er huset solgt. De nye ejere har rettens ord for at det er deres hus og at de nuværende brugere skal forlade det.

Der vil nok ikke være et andet hus klart til brugerne d.14.dec., men det har de i realiteten heller ikke krav på.

AnnaLyttiger sagde ...

Det er for sent at trække noget som helst tilbage med politiske beslutninger. Om man synes om Faderhuset eller ej, er de de legale ejere af huset, og det ville være en overtrædelse af Grundloven at tvinge Faderhuset til at sælge - med mindre der sker en ekspropriation; og sådan en er meget vanskelg at få gennemført.

Og at visse politikere forsøger at lave lovgivning med tilbagevirkende kraft, er mindst lige så forkasteligt.

Anonym sagde ...

Hvorfor er der tilsyneladende ingen, som vedkender sig, at Ungdomshuset blev solgt på baggrund af en total mangel på respekt for og høring hos de involverede parter? Det er naturligvis ikke nogens direkte skyld, at missæren ser ud, som den gør, men jeg synes der er en hulens masse polikere, som render rundt med rent-vaskede hænder og peger i retning af loven. Nok var salget lovligt, men var det hensynsfuldt? Nej. Og skal politikerne blot overlade sagen til domstolene? Nej. Politikerne kan ikke vende ryggen til, og lokalplanen var et fint, men ikke perfekt tiltag, i den rigtige retning.

Den dialog, der netop finder sted mellem Ungdomshuset og Naboerne, er et godt tiltag, der burde have fundet sted for længst. Jeg tror ikke, at Naboerne får et bedre kvartér, hvis der kommer en kristen sekt og laver flere anti-muslimske korstog med Moses Hansen.

Naturligvis tager Ungdomshuset ikke fuldt ansvar for hærværk og larm, men jeg tror at mange derinde anderkender et delansvar. Jeg er ikke selv medlem, men jeg regner med, at en løsning, der involverer den nye fond, vil være optimal og måske give huset det nødvendige ansvarligheds-løft, som det har brug for.

Lars Gaardhøj sagde ...

Kære debattører

Jeg forstod heller ikke helt Ben Jao mings udfald. Ungdomshuset blev solgt af Borgerrepræsentationen før min tid, så det kan jeg vanskeligt tage ansvar for.

Det jeg forsøger er faktisk at præsentere et nuanceret bud på en løsning, som overholder gældende lovgivning, giver Ungdomshuset muligheden for at forsætte og åbner for en fredelig løsning til glæde for hele byen.

Så jeg synes faktisk jeg tager mit ansvar ganske seriøst.