tirsdag, november 20, 2007

Otte nabokrav til et nyt ungdomshus

Alt tyder på, at København snart får et nyt ungdomshus. Københavns Kommune forhandler lige nu med brugerne af det gamle ungdomshus om rammer og placering.

Beboernetværket ”Naboerne på Nørrebro” blev dannet i september 2006 med det udgangspunkt at få vores fælles frustrationer over støj, affald, graffiti og hærværk relateret til aktiviteter i og omkring Ungdomshuset sat på dagsordenen. Vores håb var, at det som følge af den store medieinteresse endelig skulle lykkes, efter at forskellige nabogrupperinger igennem årene forgæves havde forsøgt at appellere direkte til de unge om at udvise større hensyntagen til deres omgivelser.

Vi forestillede os på det tidspunkt, at konflikten ville ende med husets beståen, og vi så i situationen en mulighed for at enes om nogle grundregler for godt naboskab. Derfor formulerede vi en række forventninger til den fremtidige drift af Ungdomshuset.

Sagen om Jagtvej 69 udviklede sig som bekendt anderledes, men at dømme efter udmeldingerne fra Københavns Rådhus tyder alting på, at der måske allerede inden årsskiftet vil blive etableret et nyt ungdomshus. Alle involverede parter har ytret ønske om at finde en varig løsning, og Naboerne på Nørrebro ønsker at bidrage hertil.

Det er vores opfattelse, at man ikke kan byde nogen københavnere at bo og leve under de forhold, som herskede i de nære omgivelser af Jagtvej 69. I et forsøg på at drage nytte af de erfaringer, vi har gjort med at være naboer til et ungdomshus, har vi sammenfattet vores tidligere offentliggjorte forventninger i otte krav til driften af et nyt ungdomshus.
Vi anmoder på vegne af de kommende naboer Københavns Kommune om at gøre opfyldelse af disse krav til en betingelse for etableringen af dette nye ungdomshus:

1. Undgå tæt bebyggede områder
Det nye ungdomshus bør ikke etableres midt i et beboelseskvarter. Der skal være god afstand til den nærmeste nabo. Kun på den måde kan man give brugerne af huset de ønskede udfoldelsesmuligheder uden at genere naboerne.

2. Undgå Nørrebros Runddel
Det nye ungdomshus bør ikke placeres inden for en radius af halvanden kilometer af Jagtvej 69. Dels har såvel ungdomshusets brugere som de hidtidige naboer brug for at starte på en frisk. Dels vil en placering i kvarteret omkring Jagtvej 69 betyde at denne adresse til stadighed vil være genstand for mere eller mindre fredelige politiske manifestationer til gene for naboerne.

3. Udpeg navngivne ansvarlige
Brugerne af det nye ungdomshus skal organisere sig, så en gruppe af navngivne personer til enhver tid kan drages til ansvar for de aktiviteter, som huset danner ramme om.

4. Opret et høringsorgan med naborepræsentation
For at sikre en god dialog mellem brugerne af det kommende ungdomshus og deres naboer bør der sidde mindst to naborepræsentanter i et til formålet oprettet høringsorgan, som drøfter ungdomshusets aktiviteter, f.eks. demonstrationer.

5. Slut med lovløshed
Ungdomshuset skal overholde den lovgivning, som omhandler brandsikkerhed, fødevarehåndtering, renovation, støjmiljø, forsamlinger etc.

6. Kommunale forholdsregler over for affald og graffiti-tags
Københavns Kommune skal ved etableringen af det nye ungdomshus afsætte rigelige midler til dækning af udgifter i forbindelse med løbende oprydning, dagrenovation og graffitibekæmpelse. Beløbets størrelse tilpasses fra år til år efter det aktuelle behov.

7. Charter for en ny ungdomskultur
De navngivne repræsentanter for ungdomshuset skal i tråd med den nye linje for en ikke-voldelig ungdomskultur, som blev slået an ved demonstrationen G-13, underskrive en bindende hensigtserklæring om, at brugerne af det nye ungdomshus afstår fra at:

- begå hærværk
- besidde eller anvende våben, f.eks. i forbindelse med demonstrationer
- male nogen form for graffiti, undtagen på egen grund
- okkupere arealer i ungdomshusets nabolag, f.eks. i forbindelse med festivaler

8. Klarhed om sanktioner
Kommunen skal forlods udmelde konsekvenserne af eventuelle aftalebrud. En ny rydning skal være en reelt eksisterende sanktionsmulighed.


9 kommentarer:

Martin sagde ...

Dejligt at se et oplæg til diskussion. Kan I fortælle, hvordan I har diskuteret jer frem til det udsendte? Er det produktet af en dialog mellem netværkets medlemmer, eller "Another Martin Stahl-production"?

Anonym sagde ...

Kære Martin

Naboerne på Nørrebro er et løst organiseret netværk af personer som bor i nærheden af Jagtvej 69. Kommunikationen mellem netværkets medlemmer foregår fortrinsvis elektronisk, enten per e-post eller gennem netværkets blog.

Indholdet af det åbne brev til Københavns Borgerrepræsentation af 20. november 2007 afspejler en fælles grundholdning som har udkrystalliseret sig i diskussioner mellem medlemmerne af Naboerne på Nørrebro siden netværket opstod for godt et år siden.

Som antydet i pressemeddelelsen er de otte nabokrav til et nyt ungdomshus i hovedsagen en sammenfatning af nogle forventninger til godt naboskab som Naboerne på Nørrebro formulerede før Ungdomshuset blev ryddet og nedrevet. Situationen er nu en anden, men naboernes syn på godt og dårligt naboskab er uforandret.

Anonym sagde ...

Hehe.. det er jo bare en masse bullshit. Tror sku jeg vil lave noen krav til Naboerne på Nørebro.

Martin sagde ...

Det som "anonym" svarer, er at de ikke har præsenteret det for medlemmerne, ikke diskuteret det med medlemmerne, men blot Martin Stahl og hsn venners egen subjektive holdning til hvordan tingene bør hænge sammen.

Det er der vil ikke noget i vejen med, bortset fra at de præsenterer det som en fælles holdning. De tager ikke kun deres netværk som gidsler, men hele København.

Anders sagde ...

Hej Martin

Kan du ikke specificerer hvad du mener med subjektive holdninger og hvordan netværket tager hele København som gidsler?

Hvilke krav er det du ser som urimelige?

Thomas sagde ...

Yo Anders

Kan du ikke se problemet i at Martin Stahl foregiver at udtale sig på vegne af mange mennesker,
når der i virkeligheden kun er tale om en lille elitær kaffeklub?

Held og lykke med Jeres "krav".
Tror ikke der er nogen der tager dem seriøst, men hvorfor skulle de også det?

Anonym sagde ...

Kære Thomas

Naboerne på Nørrebro er ikke en klub, men et netværk, og naboerne napper også en øl i ny og næ...

Ved at skrive et indlæg på denne blog er du selv aktiv i netværket, også selv om du måske ikke kan tilslutte dig alle otte nabokrav.

En god grund til at tage de otte nabokrav seriøst er at de er meget rimelige. Mennesker er ganske vist forskellige, men netop derfor er stor hensyntagen nødvendig for at vi alle sammen skal være her. Grænsen for min frihed går hvor den krænker din, og vice versa.

Uden at være den helt store kender af Ungdomshusets kultur har jeg bidt mærke i at der fandtes nogle regler for opførsel på Jagtvej 69. De omfattede bl.a. forbud mod vold, hårde stoffer og forskellige former for diskrimination. Disse regler tror jeg at rigtig mange mennesker gerne vil skrive under på -- jeg vil i hvert fald gerne. På samme måde tror jeg at det store flertal af københavnere uden betænkning kan tilslutte sig de otte nabokrav.

Med venlig hilsen Michael

Thomas sagde ...

Hej Michael

Jeg ved godt at Jeres netværk består at mange mennesker (der har sendt Jer en email...),
men man kan jo ikke tage Jeres udtalelser seriøst, når det kun er 4-5 mennesker (hvis det da overhovedet er så mange) der sidder og bestemmer hvad netværket udtaler til pressen.

Hvis I virkelig ville fremstå troværdige, så burde udtalelser på netværkets vegne da vedtages på fællesmøder, så alle netværkets medlemmer havde mulighed for at komme med tilføjelser eller indvendinger.

Du skriver at de 8 krav er yderst rimelige, dertil må jeg grine.
Hvad sker der for eksempel for at "nogen" skal skrive under på at andre ikke vil male graffiti eller besidde våben til en demonstration?
Skulle et nyt ungdomshus så rives ned hvis en 13 årig blev taget med en lommekniv, eller en ældre dame med en pebberspray?

Og punkt 1 er da også vældig morsomt.
Et nyt ungdomshus skal da ligge hvor de unge mennesker bor og færdes, nemlig på nørrebro, og her er sgu tæt bebygget.

Et at de få punkter jeg jeg kan se fornuften i, er det om at der skal være dialog mellem naboerne til et nyt ungdomshus, og brugerne.
Det prøvede man også i det gamle ungdomshus, med Jeres netværk, men I blev ved med at bryde de aftaler der blev lavet, og afbrød til sidst al kontakt og udtalte i pressen at huset skulle ryddes hurtigst muligt.

Sådan nogle naboer håber jeg at det nye ungdomshus bliver skånet for.

Kåre sagde ...

Hehe jeg kunne ikke lade vær med at grine efter at læse krav 3. yay, en leder der skal være ansarlig for hvad folk gør i et anarkistisk fristad :P nej hvor dumt, hvis det absolut er sådan at folk skal straffes, så ska det da ihvertfald være dem der gør noget der er ulovligt, den der skulle være den "ansvarlige for ungeren" ville jo ikke kunne bestemme hvad andre ville gå ud og gøre, så er det da latterligt at skulle holde ham/hende ansvarlig :P

hilsen kåre